Čerpanie starých eurofondov je na úrovni 92,52 %


Dátum: 21.02.2024

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurofondov je na úrovni 92,52 %
Z celkovej alokácie 14,50 miliardy eur starých eurofondov je vyčerpaných 13,42 miliardy eur. Predstavuje to 92,52 %. Z Programu Slovensko 2021 - 2027 bolo sprístupnených 2,54 miliardy eur z celkovej alokácie 12,59 miliardy eur, čo predstavuje 20,16 %.

Vyplýva to z informatívneho materiálu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý vláda v stredu zobrala na vedomie. Zo starých eurofondov zostáva najneskôr do marca tohto roka vyčerpať ešte 1,08 miliardy eur.

Z toho 490,23 milióna eur pôjde na riešenie energokrízy, ďalších 61,45 milióna eur na podporu utečencov z Ukrajiny a 532,39 milióna eur na realizáciu zazmluvnených projektov. "Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 - 2020 sprístupnili riadiace orgány v 852 výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov k 9. februáru 2024 finančné prostriedky vo výške 23,18 miliardy eur. Predstavuje to 160,29 % z celkovej alokácie," uviedol predkladateľ. Z dostupnej alokácie 339,56 milióna eur bolo vo výzvach a vyzvaniach iniciatívy FAST-CARE sprístupnených 353,72 milióna eur (104,17 %), zazmluvnených 347,75 milióna eur (102,41 %) a vyplatených 277,81 milióna eur (81,82 %). V rámci iniciatívy SAFE bolo z dostupnej alokácie 1,03 miliardy eur sprístupnených 990,32 milióna eur (95,80 %), zazmluvnených 990,32 milióna eur (95,80 %) a vyčerpaných 500,08 milióna eur (48,38 %). V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 žiadatelia predložili na posúdenie 570 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zatiaľ z nich bolo schválených 456 žiadostí. Zazmluvnených bolo 251 projektov v hodnote 949,43 milióna eur, čo predstavuje 7,54 % z celkovej alokácie. Zálohové platby pre prijímateľov boli poskytnuté vo výške 127,13 milióna eur, čo predstavuje 1,01 % z celkovej alokácie.

Informácia o stave EŠIF a PSK k 09.02.2024

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu