Čerpanie prostriedkov EÚ ku koncu roka 2021 presiahlo 8 miliárd eur, je to takmer 50 percent z alokácie


Dátum: 28.01.2022

Obrázok k aktualite Čerpanie prostriedkov EÚ ku koncu roka 2021 presiahlo 8 miliárd eur, je to takmer 50 percent z alokácie
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 31. decembru minulého roka 8,28 mld. eur, teda 49,64 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,678 mld. eur. Využívanie európskych prostriedkov vlani vzrástlo medziročne o 1,845 mld. eur, resp. o 28,7 % a miera čerpania o 7,7 percentuálnych bodov. Z uvedeného programového obdobia zostáva minúť ešte zhruba 8,4 mld. eur, čiže vyše 50 % zdrojov EÚ. Vyplýva to z údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania v závere roka 2021 predstavovalo 1,547 mld. eur, čo je 51,16 % z 3,025 mld. eur. Kontrahovanie prostriedkov EÚ dosiahlo objem 14,407 mld. eur, teda 86,38 % z celkovej sumy. V prípade domáceho spolufinancovania to bolo 2,579 mld. eur, resp. 85,25 %. Platné výzvy a vyzvania na európske financie mali objem 21,94 mld. eur, čo je 131,86 % z ich alokácie.

Nadpriemernú úroveň využívania európskych zdrojov v programovom období 2014 až 2020 malo ku koncu vlaňajška päť z jedenástich programov - Technická pomoc takmer 81,38 %, Interact III 74,26 %, Ľudské zdroje 63,57 %, Efektívna verejná správa skoro 57,27 %, Kvalita životného prostredia 49,96 %. Najväčší program Integrovaná infraštruktúra, ktorý má alokované zdroje EÚ za vyše 6 mld. eur, vyčerpal takmer 45 % a je na ôsmom mieste.

Podľa údajov ministerstva investícií od 30. júna 2021 bola navýšená alokácia pre programové obdobie 2014 - 2020 o prvú tranžu zdrojov iniciatívy REACT-EU v sume 597 mil. eur. Tieto peniaze vyčlenila Európska komisia na podporu eliminovania vplyvov pandémie koronavírusu. Zvýšili sa alokácie troch operačných programov - Ľudské zdroje takmer o 317 mil. eur, Integrovaný regionálny operačný program o 195 mil. eur a Efektívna verejná správa o 85 mil. eur.

Programové obdobie pre Program rozvoja vidieka, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, bolo podľa nariadenia EÚ predĺžené od 31. júla 2021 do 31. decembra 2022, zvýšila sa alokácia a programu pridelili aj ďalšie zdroje z nástroja na obnovu po koronakríze spolu vo výške 740,5 mil. eur. Alokácia pre Operačný program Rybné hospodárstvo sa od 30. septembra 2021 znížila o dekomitment, čiže zrušenie viazanosti, za rok 2020 o vyše 2 mil. eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu