Čerpanie eurozdrojov v Integrovanom regionálnom operačnom programe presiahlo úroveň 50 %


Dátum: 19.12.2022

Obrázok k aktualite Čerpanie eurozdrojov v Integrovanom regionálnom operačnom programe presiahlo úroveň 50 %
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyčerpal z prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. novembru tohto roka skoro 973 mil. eur. Podiel tak dosiahol vyše 50 % z plánovaných zhruba 1,94 mld. eur. Využívanie európskych zdrojov na regionálne projekty v tomto programe v porovnaní so záverom októbra vzrástlo o 20,4 mil. eur a miera cez 1 percentuálny bod. Od konca minulého roka je čerpanie financií EÚ vyššie o 234 mil. eur a podiel sa zvýšil o viac ako 11 percentuálnych bodov.

Informácie o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov sú zverejnené na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci IROP v závere jedenásteho mesiaca presiahlo 143 mil. eur, teda približne 46 % z takmer 312 mil. eur. Zazmluvnené sú prostriedky EÚ v objeme nad 2 mld. eur, čo je skoro o 4,5 % viac ako alokácia, platné výzvy na projekty z eurozdrojov dosiahli 2,94 mld. eur, čiže o 52 % viac ako vyčlenená suma.

V programe treba do konca roka 2023 využiť z prostriedkov EÚ ešte takmer 963 mil. eur, čiže zhruba polovicu celkovej alokácie. Pre vyčerpanie zvyšnej sumy by sa malo využívanie európskych zdrojov zvýšiť priemerne na 74 mil. eur mesačne.
IROP je podľa finančného objemu piaty najväčší z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka. Z hľadiska úrovne čerpania eurozdrojov ostáva na predposlednom desiatom mieste a podľa zazmluvnenia sa posunul na prvú pozíciu. Program riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu