Čerpanie eurozdrojov sa po zohľadnení zmien legislatívy Európskej únie priblížilo k úrovni 60 percent


Dátum: 09.08.2022

Obrázok k aktualite Čerpanie eurozdrojov sa po zohľadnení zmien legislatívy Európskej únie priblížilo k úrovni 60 percent
V programovom období 2014 až 2020 boli po zohľadnení zmien legislatívy Európskej únie ku koncu júla tohto roka schválené európske prostriedky v objeme 8,69 mld. eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 59,94 % z celkového záväzku 10 operačných programov 14,5 mld. eur (bez Programu rozvoja vidieka). Ako vyplýva z informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva financií SR, bez zohľadnenia legislatívnych zmien objem schválených eurozdrojov ku koncu júla dosiahol 7,9 mld. eur s podielom čerpania 54,51 %.

EÚ umožnila všetkým členským štátom využiť 100-percentné financovanie, teda preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov zo svojho rozpočtu, najskôr v siedmom účtovnom roku, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, a následne aj v ôsmom účtovnom roku, od 1. júla 2021 - 30. júna 2022). „Uvedené neznamená navýšenie celkovej alokácie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, dočasné 100-percentné preplatenie sa vzťahuje na úroveň Európska komisia - členský štát a nie na úroveň členský štát - prijímateľ,“ uviedol rezort financií.

Slovensko má podľa pravidla N+3 v tomto roku vyčerpať z európskych zdrojov takmer 1,77 mld. eur. Podľa stavu výdavkov k 31. júlu, po zohľadnení zmien legislatívy EÚ, je pre splnenie tohto záväzku potrebné predložiť Európskej komisii ešte výdavky v minimálnej výške 200,51 mil. eur. „Tento míľnik pre rok 2022 je k 31. júlu 2022 splnený pre 6 operačných programov,“ priblížilo ministerstvo financií s tým, že sú to programy Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa, Technická pomoc, Program Interreg V-A Slovensko - Česko a Program spolupráce Interact III.

Operačný program Kvalita životného prostredia má pre splnenie podmienok čerpania eurozdrojov do konca tohto roka deklarovať výdavky v objeme vyše 193 mil. eur, Program Interreg V-A Slovensko - Rakúsko 4,6 mil. eur, Operačný program Rybné hospodárstvo takmer 2 mil. eur a Integrovaný regionálny operačný program skoro 530-tisíc eur. Pre vyčerpanie zvyšných prostriedkov EÚ v rokoch 2023 a 2024 treba deklarovať ešte výdavky v objeme vyše 6 mld. eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu