Čerpanie eurofondov zo starého programového obdobia je na úrovni vyše 100 %


Dátum: 12.04.2024

Obrázok k aktualite Čerpanie eurofondov zo starého programového obdobia je na úrovni vyše 100 %
 Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 - 2020 boli schválené prostriedky vo výške vyše 14,728 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 101,56 %. Vyplýva to z Informácie o čerpaní eurofondov k 31. marcu tohto roka, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.


Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť Európskej komisii (EK) oprávnené výdavky v minimálnej výške 1,997 miliardy eur. Z toho najviac v OP Integrovaná infraštruktúra (737,26 milióna eur), OP Kvalita životného prostredia (717,69 milióna eur) a OP Ľudské zdroje (294,65 milióna eur). "V roku 2021 boli Slovensku pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovensko predstavuje 722,25 milióna eur. Schválené boli prostriedky vo výške 672,56 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 93,12 %," priblížil rezort financií. EK v rámci schválených flexibilít umožnila presunutie nevyužitých zdrojov európskych a štrukturálnych zdrojov (EŠIF) na financovanie riešenia dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ide o iniciatívu FAST CARE. Financovanie je podľa rezortu financií zabezpečené prostredníctvom troch operačných programov s celkovou presunutou alokáciou 339,56 milióna eur. K 31. marcu boli schválené prostriedky vo výške 285,23 milióna eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 84 %. Rezort uviedol, že na opatrenia iniciatívy Safe boli predbežne vyčlenené prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho OP vo výške 1,03 miliardy eur. K 31. marcu boli schválené prostriedky vo výške 890,15 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 86,11 %. Koncom minulého roka sa skončilo oprávnené obdobie 2014 - 2020, v rámci ktorého mohli byť uhradené výdavky prijímateľmi. V tomto roku naďalej pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na rôznych úrovniach. "V súlade s legislatívou EK a národnou legislatívou bude prebiehať deklarovanie výdavkov na EK prioritne v tomto roku.

Lehota zo strany EK je predĺžená až do 31. júla 2025," objasnilo MF SR. Finálna úroveň čerpania bude podľa rezortu známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných Účtov, ktoré budú predložené EK najneskôr do 15. februára 2026.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu