Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov


Dátum: 23.09.2022

Obrázok k aktualite Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov


Názov: Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov

CAA 1

Krátky popis: Centrum aktívneho starnutia (CAA) je inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Physiko und Rheumatherapie in St. Pölten, ktorého cieľom je zlepšiť prevenciu a  zdravotný stav seniorov, najmä podporou pohybovej aktivity a špecifickej rehabilitácie. Aktivity majú pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života seniorov a rovnako podporujú sociálnu integráciu starších ľudí v slovensko-rakúskom pohraničí. V rámci projektu vzniklo nové moderné medicínske centrum v Bratislave, ktoré slúži od roku 2021 slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum. Za tento čas sa na programoch centra zúčastnilo sa už viac ako 1000 seniorov v oboch krajinách. V rámci sprievodných výskumných opatrení sa spolu so strategickými partnermi skúmajú mechanizmy procesu starnutia a účinky vzdelávania. V rámci cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce je dôležité podporovať povedomie o pozitívnych účinkoch pohybovej aktivity na kvalitu života a zdravie seniorov u všetkých cieľových skupín v cezhraničnom regióne.

Prijímateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave, Physiko- und Rheumatherapie Gesellschaft m.b.H.
CAA 4
Celkové oprávnené náklady projektu:  3 194 000,78 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 714 900,66 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 231 771,46 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  247 328,66 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Doba realizácie projektu: marec 2019 – august 2022
 
Skočiť na hlavné menu