Burza výskumných dát


Dátum: 31.03.2022

Obrázok k aktualite Burza výskumných dát
Burza výskumných dát
 
HypherData (ScientiCore) je inovatívna spoločnosť vytvárajúca burzu pre výskumné dáta v HealthCare, ktorá je vybudovaná na technológii Blockchain. Platforma bezpečne spája akademickú  a komerčnú sféru a taktiež buduje ekosystém výskumu, kde publikované a aj nepublikované vedecké výsledky môžu byt komerčne zobchodované. Cieľom platformy je zrýchliť vedecké objavy prostredníctvom výmeny výskumných dát medzi zainteresovanými stranami. Investícia v rámci projektu z OP Integrovaná infraštruktúra umožnila vývoj platformy pre európsky HealthCare trh pre komercializáciu výskumných dát, overenie bezpečnosti platformy a tvorbu nového obchodného modelu pre poskytovateľov dát, ktorými sú univerzity a výskumné inštitúty.
Finančné nástroje z OP Integrovaná infraštruktúra zabezpečujú prístup k financiám pre zvýšenie konkurencieschopnosti pre podniky na Slovensku. Z prostriedkov Európskej únie bolo zo strany Slovak Investment Holding, a. s., formou priameho investovania doteraz podporených viac ako 6-tisíc projektov. Predmetná návratná pomoc sa poskytuje formou kapitálových investícií, úverov a záruk, pričom vo výraznej miere sa poskytuje aj na zníženie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 na malé a stredné podniky formou záručných programov - SIH antikorona záruka a SIH antikorona kapitál.

Burza výskumných dát
  • názov projektu: Platforma určená na obchodovanie s výskumnými dátami
  • konečný prijímateľ: ScientiCore, s. r. o.
  • miesto realizácie: Trnava
  • doba začatia realizácie projektu: 03/2021
  • návratný finančný príspevok: 600 000 eur
  • forma investície: priama investícia
  • operačný program Integrovaná infraštruktúra

Skočiť na hlavné menu