Brezno: Mesto vynovuje autobusové zastávky, získalo na to eurofondy


Dátum: 19.11.2021

Obrázok k aktualite Brezno: Mesto vynovuje autobusové zastávky, získalo na to eurofondy
Neúmerný nárast individuálnej automobilovej dopravy, ktorá predstavuje značnú záťaž re cestnú infraštruktúru a životné prostredie, prinútil brezniansku samosprávu konať. V rámci svojich možností sa zamerala na revitalizáciu autobusových zastávok a nástupíšť, ktorých zlý stav často odrádzal verejnosť od cestovania hromadnou dopravou. Mesto na tento účel získalo takmer 80.000 eur z eurofondov, aby zvýšilo atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej dopravy. Informuje o tom mesto Brezno na webe.

„Našou snahou je postupne zmodernizovať všetky zastávky a zvýšiť tak nielen kultúru a kvalitu cestovania, ale i bezpečnosť cestujúcich a účastníkov cestnej premávky. Zároveň chceme eliminovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie tým, že sa zvýši atraktívnosť verejnej osobnej dopravy na úkor zníženia individuálnej,“ konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel. Najnovšie zlepšenie podmienok cestovania mestskou hromadnou dopravou pocítili obyvatelia miestnej časti Mazorníkovo, kde počas niekoľkých mesiacov mesto kompletne zmodernizovalo autobusové zastávky. Ich renovácia spočívala najmä vo vybudovaní presklených prístreškov pre cestujúcich so sedením a zabezpečeným cestovným poriadkom, v úprave nástupišťa a osadení bezbariérových prvkov.

„Modernizáciou sme zlepšili komfort a bezpečnosť cestujúcich v priestore zastávky, predovšetkým počas nepriaznivých poveternostných podmienok, a čo je dôležité, vybudovaním bezbariérových a vodiacich prvkov sme prispeli k zlepšeniu podmienok pre zdravotne či zrakovo postihnuté osoby,“ dodal primátor.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu