Bratislavský samosprávny kraj opätovne poverili riadením nového programu Interact


Dátum: 03.08.2022

Obrázok k aktualite Bratislavský samosprávny kraj opätovne poverili riadením nového programu Interact
Európska komisia schválila program Interact IV pre programové obdobie 2021-2027. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, kým sa tak stalo, trvalo viac ako štyri roky, kým všetko zosúladili. „Bolo potrebné nastaviť obsahové zameranie programu a štruktúru. Stretnutia prebiehali na úrovni Európskej komisie, všetkých členských štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska," priblížila Forman s tým, že riadením nového programu opätovne poverili BSK. Začiatok implementácie nového programu je plánovaný na 1. decembra 2022.

„Od mája 2018 sme začali s prípravami. Členovia diskutovali na úrovni programovacej pracovnej skupiny a neskôr začal svoju činnosť aj programovací výbor, ktorý schvaľoval jednotlivé návrhy a text programu. Pripravili sme taktiež metodiku na meranie indikátorov a tzv. strategic orientation paper, ktorý je významným podkladom pre samotný text programu. Dôležitou súčasťou bolo podpísanie 29 dohôd o financovaní programu, čo je administratívne náročný proces a v niektorých krajinách je prijímaný na úrovni parlamentu,“ priblížila šéfka odboru Interactu BSK Petra Masácová.

Program Interact bol vytvorený s cieľom pomôcť zlepšiť administratívne kapacity a skvalitniť riadenie všetkých aktérov v rámci európskej územnej spolupráce/Interreg. „Programov Interreg je v celej EÚ viac ako 90 a práve oni sú hlavní zákazníci Interactu, ktorého cieľom je zjednodušovanie procesov a spolupráce," priblížila Forman s tým, že pomáha riadiacim orgánom, sekretariátom, audítorom, ale aj členom monitorovacích výborov v celej EÚ, Švajčiarsku a Nórsku, aby mali prístup k aktuálnym informáciám, mohli si vymieňať skúsenosti a vzdelávať sa.

Vzorovým príkladom takéhoto produktu je elektronický monitorovací systém Jems, ktorý Interact vytvoril pre programy územnej spolupráce za ich odbornej podpory a v programovom období 2021-2027 ho plánuje používať viac ako 45 programov z celej Európy.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu