Bratislavský kraj za eurofondy rozšíri kapacity ďalších piatich základných škôl


Dátum: 21.04.2022

Obrázok k aktualite Bratislavský kraj za eurofondy rozšíri kapacity ďalších piatich základných škôl

V týchto dňoch bol ukončený hodnotiaci proces žiadostí predložených v druhom kole výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji. Schválená bola podpora pre 5 projektov v celkovej sume takmer 12 miliónov eur. Spolu s projektami podporenými v prvom kole, ktoré sa už úspešne realizujú, tak na podporu kapacít v školách v bratislavskom regióne ide viac ako 47 miliónov eur. Ani toto číslo však nemusí byť konečné, aktuálne totiž prebieha hodnotiaci proces pri žiadostiach predložených v treťom kole výzvy, kde na podporu čaká ďalších 6 projektov.

„Chýbajúce kapacity v základných školách sú obrovským problémom našich samospráv. Obyvateľov v našom kraji pribúda každý rok najmä migráciou – sú to väčšinou ľudia v produktívnom veku, rodiny ktoré vytvárajú zvýšený tlak na infraštruktúru vzdelávania a vôbec služby v našich mestách a obciach. Tlak je aktuálne ešte znásobený situáciou na Ukrajine, ktorej následkom na územie Bratislavského kraja smeruje množstvo ďalších rodín, pre ktoré musíme zabezpečiť zodpovedajúcu infraštruktúru služieb“ objasnil župan Juraj Droba.

„Dostupnosť základného vzdelávania by mala byť samozrejmosťou, v mnohých mestách a obciach však kapacity základných škôl nestačia pokrývať dopyt. Veľmi si preto vážime prístup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré na tieto potreby reflektovalo vyhlásením výzvy na podporu kapacít v základných, ale tiež materských školách,“ dodal.

Analýza spracovaná v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK ukázala, že v regióne aktuálne chýba v rámci základných škôl zhruba 360 kmeňových tried. Podporené projekty z prvého kola prinesú 121 nových tried, čerstvo schválených 5 projektov z druhého kola výzvy vytvorí ďalších 37 kmeňových tried. „IROP a jeho podporu berieme ako prvú fázu navyšovania kapacít základných škôl v kraji, ďalšie projekty sa pripravujú pre financovanie z Plánu obnovy a odolnosti. Pri rastúcich cenách a nákladoch investičných projektov si mestá a obce investície takéhoto rozsahu nevedia dovoliť z vlastných prostriedkov, snažíme sa preto využiť každú možnosť získať pre rozvoj regiónu externé zdroje“, vysvetlil Peter Furik, riaditeľ odboru implementácie operačných programov.

Okrem navyšovania kapacít sú projekty zamerané aj na uplatnenie princípov SMART školy, smerujú k tomu aby boli školy zelené, inkluzívne, digitálne a otvorené. V rámci projektov sú tiež riešené aj doplnkové aktivity a investície do modernizácie a budovania školských kuchýň a jedální, telocviční, ale tiež vonkajších areálov škôl.

Podporené projekty:

  • Rohožník – Nadstavba a prístavba ZŠ
  • Bratislava MČ Ružinov – Rozšírenie kapacity ZŠ Ostredková
  • Pezinok – Prístavba k ZŠ Na bielenisku
  • Chorvátsky Grob – Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej
  • Lozorno – Rozšírenie a modernizácia ZŠ

Skočiť na hlavné menu