Bratislava: Nové Mesto začalo s postupnou revitalizáciou Račianskeho mýta


Dátum: 09.03.2023

Obrázok k aktualite Bratislava: Nové Mesto začalo s postupnou revitalizáciou Račianskeho mýta
Prvým krokom postupnej revitalizácie priestoru Račianskeho mýta je odstránenie budovy, v ktorej sídlil bufet „Koliesko“. Budova bola v roku 1970 postavená pre správcu detských ihrísk, no od roku 1994 bola prenajímaná a slúžila ako bufet. V najbližších týždňoch začne mestská časť rekonštruovať ďalšie časti parku na Račianskom mýte. Výsledkom má byť Račianske mýto, ktoré bude slúžiť všetkým.

„Sanácia budovy je len prvým krokom pre nový život na Račianskom mýte. Račianske mýto je dlhé roky zanedbávaný priestor, kde sa všetko riešilo len provizórne. Uvedomujeme si potenciál Račianskeho mýta a jeho význam pre všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov. Priestor Račianskeho mýta je viac ako zastávka a detské ihrisko. Preto v prvej fáze projektu revitalizácie rátame s multifunkčným ihriskom, stojanmi na bicykle, pitnou fontánou, hojdacími sieťami či s fitness prvkami. Z Račianskeho mýta chceme vytvoriť funkčný priestor, ktorý vyhovuje potrebám 21. storočia aj z pohľadu kvality životného prostredia,“ zhrnul starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Matúš Čupka. Samotné rekonštrukčné práce vo výške vyše 1,6 milióna eur začnú ešte pred letom.


Projekt "Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení" sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ambíciou mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je postupná revitalizácia celého územia Račianskeho mýta a to z externých zdrojov.

Prvým krokom k revitalizácii a skvalitneniu celého priestoru je sanácia budovy bývalého bufetu „Koliesko“, s ktorou v utorok ráno začal EKO – podnik verejnoprospešných služieb. Ten je príspevkovou organizáciou zriadenou mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto. Pri poslednej obhliadke budovy bol stav objektu vyhodnotený ako nevyhovujúci. Sanácia budovy bude ukončená vo štvrtok. Budovu bufetu nahradí dočasne gastrokontajner, ktorý bude návštevníkom ponúkať občerstvenie.
„Budova bufetu bola, veľmi laicky, v katastrofálnom stave. Hliníkové rozvody elektriny, zatekajúci a plesnivý strop, žiadna izolácia. Služby, na ktoré sú obyvatelia roky zvyknutí, však ostanú zachované. Zatiaľ v dočasnom priestore. V budúcnosti však dostane Račianske mýto služby, ktoré náležia 21. storočiu,“ uzavrel starosta mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka. O definitívnej podobe a funkciách nasledovníka bufetu „Koliesko“ budú rozhodovať samotní obyvatelia a návštevníci okolia v najbližších rokoch.

Skočiť na hlavné menu