BRATISLAVA: Na základnej škole na Kramároch dokončili nový pavilón, otvoria ho na budúci rok


Dátum: 12.12.2023

Obrázok k aktualite BRATISLAVA: Na základnej škole na Kramároch dokončili nový pavilón, otvoria ho na budúci rok
Vedenie mestskej časti a starosta Matúš Čupka sa stretli s zhotoviteľom a architektami moderného pavilónu, ktorý je súčasťou Základnej školy s materskou školou Cádrova na bratislavských Kramároch. Spoločne si obhliadli nové priestory a použité technológie. V najbližšom období stavbu čaká kolaudácia a zariadenie interiéru. Žiaci začnú využívať nové priestory už v nasledujúcom školskom roku. Eurofondový projekt s názvom „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová“ riešil rekonštrukciu, nadstavbu a prístavbu pavilónu budovy základnej školy, zateplenie celej budovy, výmenu okien a dverí, stavebno-technické úpravy kuchyne a jedálne a tiež areálové úpravy. Výmera obnovenej budovy po ukončení projektu je tak viac ako dvojnásobne zväčšená. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto získal na realizáciu projektu finančný príspevok 2 352 014 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.Rekonštrukciou a nadstavbou základná škola získa priestor pre 166 nových žiakov a zároveň sa vytvorí šesť nových pracovných miest. Starosta Matúš Čupka ocenil realizátorov stavby, architektov a kolegov z miestneho úradu za to, že napriek rôznym komplikáciám, stavbu ukončili a odovzdali v plánovanom termíne. „Som rád, že všetky zúčastnené strany profesionálne a kvalitne pracovali na budove tak, aby mohla byť otvorená bez odkladov najbližší školský rok a zároveň, aby škola mohla rozšíriť kapacity“, dodal starosta Čupka. Výrazným prvkom rekonštrukcie je zachovanie architektonického odkazu známeho slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ktorý navrhol celú školu. Architekti stavby citlivo pracovali s rukopisom Dedečka a zjednotili pôvodný funkcionalizmus s minimalizmom: „Pôvodný objekt architekta Dedečka je oddelený od nadstavby, ktorá sa nachádza nad pôvodnou rímsou objektu, ale rešpektuje tektonické a architektonické členenie pôvodného objektu a parafrázuje ho. Nová prístavba používa vlastný architektonicky jazyk, materiálovo sa odčleňuje použitím betónového prefabrikátu od pôvodného objektu a parafrázuje dobovú výstavbu“ uvádzajú architekti Michal Oborný a Michal Vršanský z INDEX spol. s.r.o.. Pôvodného architekta bude pripomínať umelecké dielo od Ivany Palečkovej na vstupe do budovy, ktoré odkáže na jeho slávne diela. „Táto škola je významným architektonickým počinom a verím, že citlivé zachovanie Dedečkovej architektúry ocenia aj Novomešťanky a Novomešťania, najmä z Kramárov“ zhodnotil starosta Matúš Čupka. Pôvodná budova a kuchyňa školy boli v nevyhovujúcom technickom stave a nespĺňali súčasné nároky na hygienu, technické štandardy a energetickú úspornosť budov. Z toho dôvodu bola rekonštrukcia nevyhnutná. Kapacita jedálne sa navýši zo súčasných 400 na 750 jedál denne. V kuchyni pribudli moderné technológie, ktoré zrýchlia proces prípravy stravy pre žiakov. Pôvodná dispozícia jedálne je zmenená a maximalizuje využitie denného svetla. Súčasťou rekonštrukcie je aj terasa, ktorá je predovšetkým určená na vyučovanie v exteriéri, ale poskytuje priestor aj na voľnočasové aktivity. „Na terase sa nachádza ďalší unikát architektúry. Je ním sedenie v štýle amfiteátra pod stromom, ktorý bol citlivo zakomponovaný do rekonštrukcie. Pod terasou sa nachádza systém regulácie odtoku dažďovej vody určenej predovšetkým na závlahu stromu,“ dodáva zástupca starostu Pavol Troiak. Obnovená budova v areáli školy na Cádrovej má celkovo sedem učební a z toho sa tri učebne nachádzajú na druhom poschodí a ďalšie štyri na treťom poschodí. Z celkového počtu učební je aj jedna špeciálna IKT učebňa. Na štvrtom nadzemnom podlaží sú pripravené dva kabinety pre učiteľov. Budova škola má zabezpečený bezbariérový prístup. Významným prvkom stavby sú použité SMART technológie a energetické opatrenia. Chladenie tried je zabezpečené technikou rekuperácie a inteligentným tienením. Rekonštrukciou budovy sa znížila záťaž detí pred hlukom nielen v učebniach, ale aj v jedálni. Okrem kvalitných hliníkových okien, ktoré izolujú hluk z vonkajšieho prostredia, v celej budove je zavedený akustický strop. Pribudla tiež nová zelená strecha a retenčná nádrž pre dažďovú vodu.

Projekt „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová“ (kód projektu: 302071BSY7) sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Viac informácií je dostupných na https://mirri.gov.sk/.

Skočiť na hlavné menu