Bratislava: Grasalkovičovu záhradu v centre mesta čaká komplexná revitalizácia


Dátum: 11.05.2023

Obrázok k aktualite Bratislava: Grasalkovičovu záhradu v centre mesta čaká komplexná revitalizácia
Grasalkovičovu (Prezidentskú) záhradu v bratislavskom Starom Meste čaká komplexná revitalizácia. Má ísť o koncepčnú obnovu zelene vrátane zvýšenia jej počtu, obnovu chodníkov či mobiliáru vrátane výmeny osvetlenia, ktoré je v niektorých častiach areálu nefunkčné, i zavlažovacieho systému. Práce sú plánované na leto a do konca roka. Náklady sa odhadujú na viac ako milión eur.

"Záhrada je založená a naplánovaná koncepčne, čo nejdeme meniť ani rozbíjať," uviedla pre TASR Martina Karmanová z referátu komunikácie s verejnosťou staromestského miestneho úradu.

Všetka výsadba bude podľa nej prebiehať v intenciách návrhu architekta Mariána Marcinku a jeho dcéry, ktorí záhradu naplánovali. Zároveň bude mestská časť postupovať aj podľa vypracovanej koncepcie obnovy záhrady. Celú revitalizáciu vrátane zelene odkonzultovala samospráva aj s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava, ktorý vydal súhlasné stanovisko.

Revitalizácia by si však mala vyžiadať aj výrub 46 stromov, ktoré sú v zlom zdravotnom stave. Vyplýva to z dendrologického posudku, ktorý posúdil zdravotný stav problémovej zelene i perspektívnosť z hľadiska zdravia, umiestnenia, podmienok či samotného druhu stromu. Vykonaná bola tiež tomografia. Vyrúbané stromy majú byť nahradené 84 novými.

"Cieľom je zachrániť každý jeden strom, kde to má zmysel. Preto sme dali urobiť niekoľko odborných posudkov aj samotnú tomografiu a vyrúbané stromy nahrádzame 84 novými stromami," deklaruje starosta Starého Mesta Matej Vagač. Mestská časť podľa neho zvolila odolnejšie kultivary jabloní, pričom zachováva rozloženie a koncept záhrady. Doplnené by mali byť aj kríky či okrasné záhony, rovnako tak kvetinová výsadba, najmä letničky.

Mestská časť zažiadala o výrub 36 okrasných jabloní v tzv. štepnici na ploche od Banskobystrickej ulice. Sú poškodené, respektíve vykazujú viacero známok hubových chorôb. Jablone boli vysadené ešte počas rekonštrukcie východnej časti záhrady ako náznak ovocných sadov. Navrhla tiež výmenu siedmich tují, z ktorých väčšina je už suchá. Zoschnuté a v zlom stave sú aj dva pagaštany pleťové rastúce od strany Štefánikovej ulice. Na výrub navrhla aj suchú a hubou nakazenú lipu rastúcu v stromoradí pri vstupe do záhrady zo strany Banskobystrickej ulice.

Projekt revitalizácie Grasalkovičovej záhrady v centre mesta je finančne podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu