BRATISLAVA: Dopravný podnik začína s druhou fázou modernizácie Vajnorskej radiály


Dátum: 14.02.2024

Obrázok k aktualite BRATISLAVA: Dopravný podnik začína s druhou fázou modernizácie Vajnorskej radiály
Na Vajnorskú ulicu sa vracia čulý stavebný ruch. Dopravný podnik Bratislava (DPB) už najbližší víkend naplno rozbehne druhú fázu Projektu opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky. Súčasťou realizácie bude aj modernizácia technológie križovatky Vajnorská × Bojnická, na ktorej pribudne preferencia pre vozidlá MHD.

Cestujúci si budú môcť už na konci júna naplno vychutnať komfortnú jazdu v celom modernizovanom úseku. Druhá fáza Projektu opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky prinesie nový koľajový zvršok na tie časti v úseku Depo Jurajov dvor – Zlaté Piesky, kde sa nezrealizoval počas prvej fázy. Zároveň sa popri celej radiále budú dokončovať práce na zastávkach, kde sa dobuduje mobiliár, prístrešky a nové farebné informačné tabule zobrazujúce odchody spojov v reálnom čase a aktuálne udalosti v premávke. Do realizácie sme v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy zapracovali aj výmenu technológie v križovatke Vajnorská × Bojnická, ktorá po dokončení zaistí preferenciu pre vozidlá MHD a stane sa bezpečnejšou pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Výsledkom tak bude komfortnejšia a rýchlejšia jazda pre cestujúcich a lepšie pracovné podmienky pre našich vodičov.

„Teším sa, že tento dôležitý projekt úspešne napreduje. V krátkom čase sa podarilo ukončiť najťažšiu, prvú fázu opravy radiály a v týchto dňoch spúšťame práce na finálnej etape tak, aby ľudia mohli už začiatkom leta využívať modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a aj tichšiu trať. Zlepšovanie verejnej dopravy je dlhodobo jednou z našich najvýznamnejších priorít a potvrdzuje to aj tento projekt rekonštrukcie Vajnorskej radiály, ktorá vo významnej miere prispeje k tomu, aby naša mestská hromadná doprava bola spoľahlivejšia, bezpečnejšia aj rýchlejšia. Chcem sa poďakovať Bratislavčanom, Bratislavčankám za trpezlivosť s obmedzeniami, ktoré sprevádzajú rekonštrukciu trate. Som však presvedčený, že tak cestujúci, ako aj naši vodiči a vodičky výsledok prác v podobe komfortnejšej jazdy po trati ocenia,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.


S prácami začneme už počas najbližšieho víkendu 17 - 18. februára 2024, kedy budú električky v úseku Depo Jurajov dvor – Zlaté Piesky nahradené autobusmi. Táto výluka poskytne priestor pre vloženie koľajových spojok, vďaka ktorým budeme môcť zachovať premávku na celej Vajnorskej radiále v najbližších týždňoch. Pre zabezpečenie premávky pristúpil DPB k riešeniu, ktoré je v Bratislave unikátom. V takmer sedemsto metrovom úseku medzi zastávkami Jurajov dvor a Vajnorská budú električky aj s cestujúcimi premávať obojsmerne po tej istej koľaji. Riadenie dopravy bude v jednokoľajnom úseku dynamické s preferenciou pre električky smerujúce do centra. Po troch týždňoch premávku presmerujeme už na novú koľaj, táto zmena si opäť vyžiada víkendovú výluku električiek v úseku Depo Jurajov dvor – Vajnorská. Následne budeme po jednej koľaji premávať do konca marca. Podobné riešenie sme si otestovali počas prvej fázy modernizácie, keď sme po jednej koľaji zabezpečovali manipulačné presuny prázdnych električiek do depa. V minulosti koľajové spojky, takzvané „kaliforňany“, slúžili najmä na obrat obojsmerných električiek počas rekonštrukcií tratí v Karlovej Vsi alebo na nábreží. “Modernizácia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále je nevyhnutná a som rád, že Hlavné mesto SR Bratislava a Dopravný podnik Bratislava hľadajú riešenia, ktoré zabezpečia náhradné riešenia počas trvania prác. Ako Novomešťan oceňujem investície, ktoré hlavné mesto vyčleňuje na električkovú dopravu po Vajnorskej. Využíva ju množstvo obyvateľov Nového Mesta a cestujúcich, ktorí v Novom Meste pracujú. Moderná trať zabezpečí rýchlejšie spojenie električkou medzi Zlatými pieskami a mestom a keďže sa ako mestská časť pripravujeme na rozvoj východnej časti územia, je potrebné, aby sme v prvom rade mali na to prispôsobenú aj hromadnú dopravu”, konštatuje starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka. 

Image

V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy sme pristúpili k úprave projektu, ktorá reflektuje aj požiadavky mnohých Bratislavčaniek a Bratislavčanov. Súčasťou druhej fázy Projektu opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky je aj križovatka Vajnorská × Bojnická. Okrem výmeny koľajového zvršku zapracoval DPB v súčinnosti s dotknutými subjektmi do projektu aj stavebné úpravy umožňujúce výmenu technológie cestnej dopravnej signalizácie. Zároveň sa budú realizovať práce na vysokotlakovom plynovode, ktoré nebolo možné dokončiť počas prvej fázy. Tieto stavebné úpravy si v apríli a v máji vyžiadajú kompletnú výluku električiek v celom dotknutom úseku (Depo Jurajov dvor – Zlaté Piesky). Pre stavebné úpravy bude znemožnený prejazd cez koľaje na križovatke Vajnorská × Bojnická a časť ulice Stará Vajnorská bude zjednosmernená. "Máme pred sebou niekoľko mesiacov intenzívnych prác na Vajnorskej radiále, pričom kolegovia naprieč podnikom robia všetko preto, aby sa dopad prác na cestujúcich minimalizoval. Prvú fázu sme stihli dokončiť v rekordnom termíne a verím, že na konci júna cestujúci ocenia výsledný efekt v podobe modernej trate a rýchlej a komfortnej dopravy“, povedal Michal Halomi, člen predstavenstva Dopravného podniku Bratislava. Premávku v úseku Depo Jurajov dvor – Zlaté Piesky zabezpečí náhradná autobusová linka X4. Oproti prvej fáze na jeseň 2023 ide o kratší úsek, premávka električiek v úseku Kuchajda – Depo Jurajov dvor zostane zachovaná. Úplná výluka električiek predstavuje kompromisné riešenie, ktoré umožní zrýchliť tempo prác aj na zvyšnej časti rekonštruovaného úseku a preto budeme môcť obnoviť premávku električiek už na konci mája. Do konca júna 2024 sa ešte budú realizovať dokončovacie práce. Projekt opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda – Zlaté Piesky prinesie rýchlejšie a komfortnejšie cestovanie a zlepši pohodlie a informovanosť cestujúcich na zastávkach. V neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek.


Projekt by nebolo možné zrealizovať bez nenávratného finančného príspevku z eurofondov z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Skočiť na hlavné menu