Beňová: Isté návrhy CoFoE si vyžadujú revíziu základných zmlúv


Dátum: 26.05.2022

Obrázok k aktualite Beňová: Isté návrhy CoFoE si vyžadujú revíziu základných zmlúv
Viaceré návrhy Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) si v prípade ich realizácie budú vyžadovať revíziu Zmluvy o fungovaní Európskej únie, uviedla pre TASR slovenská europoslankyňa Monika Beňová s tým, že takúto zmenu považuje vzhľadom na náročnosť procesov a potrebu ratifikácie v jednotlivých členských štátoch za otáznu.

Európsky parlament už v tejto súvislosti "požiadal výbor pre ústavné veci, aby pripravil návrh na reformu (Zmluvy o fungovaní EÚ), ktorá by sa musela uskutočniť prostredníctvom Konventu v súlade s článkom 48 Zmluvy," pripomenula Beňová.

Neformálny dokument, v ktorom desať členských štátov EÚ varuje pred unáhlenými zmenami základných zmlúv Únie, vníma Beňová ako výzvu k obozretnosti.

"Súvisí s tým, že niektoré z návrhov vyplývajúcich z publikovaných odporúčaní sú veľmi ambiciózne a pokus o akúkoľvek ich prípadnú realizáciu si bude vyžadovať schopnosť nachádzať veľmi veľké množstvo kompromisov, zo strany jednotlivých členských štátov," vysvetlila.

Europoslankyňa na CoFoE ocenila, že sa stala "prostriedkom na zhodnotenie súčasného stavu Únie, ako aj nástrojom na reflektovanie požiadaviek občanov jednotlivých členských štátov". Pripomenula, že celkovo bolo v rámci konferencie "zorganizovaných takmer 6500 podujatí, na ktorých sa zúčastnili státisíce ľudí".

Beňová ďalej poukázala na kritiku, že "mnohé z predložených návrhov
odporúčaní nedostatočne odrážajú skutočnú verejnú mienku" európskych občanov. V tejto súvislosti však uviedla, že "možnosť vyjadriť sa a presadiť svoj pohľad na riešenie existujúcich problémov mali všetci rovnakú. Zároveň, a to napriek akejkoľvek snahe, nie je bohužiaľ možné vyhovieť úplne každému".      

Občania členských štátov EÚ mali od mája 2021 do mája 2022 možnosť vyjadriť sa k fungovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum CoFoE napokon v apríli tohto roka prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu