Banskobystrický samosprávny kraj zrekonštruuje cestu II/591 z krajského mesta do Zvolenskej Slatiny za viac ako 6 mil. eur


Dátum: 22.10.2022

Obrázok k aktualite  Banskobystrický samosprávny kraj zrekonštruuje cestu II/591 z krajského mesta do Zvolenskej Slatiny za viac ako 6 mil. eur

Rekonštrukciu cesty medzi Banskou Bystricou a obcou Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese pripravil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková cena rekonštrukcie cesty a mostov II/591 odhadovaná na viac ako šesť miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazka, ktorá bude financovaná z eurofondov, je rozdelená na dve etapy.

Cesta II/591 je dôležitá spojnica spájajúca sever s juhom Banskobystrického kraja. „Cieľom a účelom je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Cieľom stavebných úprav je zvýšiť únosnosť cesty, zlepšiť parametre cestnej komunikácie tak, aby zabezpečovala plynulosť a bezpečnosť dopravy účastníkov cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov. „Realizáciou stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na komunikácii, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest, zníži sa hladina hluku, emisií od vozidiel, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ doplnila hovorkyňa.

Záujemcovia o realizáciu môžu svoje ponuky posielať do 7. novembra. Práce na obnove komunikácie a mostov budú u oboch etáp výstavby ukončené najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska vysúťaženým zhotoviteľom.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu