BANSKÁ BYSTRICA: Revitalizácia vnútrobloku na Fončorde za takmer 840-tisíc eur vstupuje do finále


Dátum: 23.06.2022

Obrázok k aktualite BANSKÁ BYSTRICA: Revitalizácia vnútrobloku na Fončorde za takmer 840-tisíc eur vstupuje do finále

Revitalizácia vnútrobloku na Fončorde s rozlohou 14-tisíc metrov štvorcových napreduje podľa plánu. S rekonštrukciou priestoru medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím začali v októbri minulého roka. Vzhľadom na zimné obdobie sa realizovali predovšetkým úkony, ktoré neobmedzovali a neznižovali komfort obyvateľov. Stavebné práce pokračovali v plnom rozsahu na jar. Do užívania by mal byť vnútroblok odovzdaný v septembri tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Dominika Adamovičová.

Aktuálna cena stavebných prác, obnovy a výsadby zelene je takmer 837-tisíc eur s DPH, z toho nenávratný finančný príspevok, ktorý samospráva získala, predstavuje 760-tisíc eur. Výška spolufinancovania mestom je necelých 77-tisíc eur s DPH.

Zámerom samosprávy je vytvoriť z areálu oázu zelene zvýšením kvality a zdravotného stavu existujúcich i výsadbou nových porastov. Projekt odzrkadľuje názory a podnety obyvateľov, ktorý samospráva sumarizovala participatívnym spôsobom. Pribudnú nové plochy na športovanie pre deti všetkých vekových kategórií, komunitné záhrady a prvky tienenia, malý amfiteáter, obnovené chodníky, nové stojany na bicykle, lavičky, smetné koše či viac ako 110 vysadených stromov.

„Som rád, že revitalizácia areálu, ktorého vzhľad si navrhli aj samotní obyvatelia, napreduje. K dnešnému dňu sú kompletne dokončené chodníky zo zámkovej dlažby, terénne úpravy a násypy, a tiež je osadená nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ako aj štrkový bazén so stromami slúžiacimi na odparovanie. V celom priestore bolo vysadených viac ako 110 stromov. Verím, že aj naďalej pôjdu práce podľa plánu a radosť z príjemného a moderného prostredia budú mať všetci Fončorďania,“ uviedol primátor Ján Nosko.

V najbližších mesiacoch zhotoviteľ dokončí mlatové chodníky a osadí svietidlá verejného osvetlenia. Potrebné bude zhotoviť aj povrchy pre plochy na voľnočasové aktivity. Následne osadia mobiliár vrátane fontánky na pitie, ako aj všetky športové či hracie prvky. Vo finálnej fáze dokončia pódium, pieskovisko, stenu pre sprejov, zrealizuje sa výsadba trávnikov i okrasných kríkov a v niektorých častiach bude potrebná rekultivácia pôdy.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu