Bánovce nad Bebravou vybudujú centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti


Dátum: 07.12.2021

Obrázok k aktualite Bánovce nad Bebravou vybudujú centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Mesto Bánovce nad Bebravou vybuduje centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), denný stacionár a denné centrum pre seniorov. Na projekt získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako milión eur. Informovala o tom v utorok bánovská radnica.

Centrum by malo vzniknúť na ulici Farská, na mieste pôvodného  klubu dôchodcov, ktorý mesto muselo pre problémy so statikou zbúrať.  "Hlavným cieľom projektu je rozšíriť zdravotnícku infraštruktúru v meste a pripraviť priestory pre všeobecnú ambulanciu pre dospelých a všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ako i dve špecializované ambulancie – gynekologickú a stomatologickú," načrtla radnica.

Projekt však podľa nej sleduje i druhý, nemenej dôležitý cieľ, a to doplniť ponuku sociálnych služieb v meste o denný stacionár a denné centrum pre seniorov. "Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb a slúži najmä osobám, ktoré sú z dôvodu zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu odkázané na pomoc inej osoby alebo potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach," priblížila radnica.

Klienti zo svojho domáceho prostredia prichádzajú na určitú časť dňa do stacionára, kde trávia čas v kolektíve a pri rôznych záujmových činnostiach. "Súčasťou bude aj kuchynka pre ohriatie alebo servírovanie privezených jedál, nebude však slúžiť ako vývarovňa," doplnila samospráva. Denné centrum pre seniorov so spoločenskou a oddychovou miestnosťou zase podľa nej poskytne podobný priestor pre seniorov.

Mesto pokračuje s prípravou realizácie projektu, dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž. Na vybudovanie centra získalo NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi  v podobe zlepšenia prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1.058.391,01 eura, NFP je vo výške 1.005.471,46 eura. Na financovaní sa bude mesto podieľať sumou 52.919,55 eura.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu