B4B - Bridges for Birth


Dátum: 31.05.2022

Obrázok k aktualite B4B - Bridges for Birth
Krátky popis: Projekt položil základný kameň pre zabezpečenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bola vytvorená možnosť prevozu novoredencov v urgentných prípadoch z krajinskej nemocnice Landesklinikum Hainburg, ktorá nemá detské oddelenie, do Národný ústav detských chorôb v Bratislave, ktorý je vzdialený len 16 km. V novembri 2021 sa táto spolupráca osvedčila po prvýkrát a novorodenec mohol byť úspešne preložený z Hainburgu do Bratislavy.
SKAT_B4B_1

Prijímateľ:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, NÖ Landesgesundheitsagentur
Celkové oprávnené náklady projektu:  426 600,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   362 610,00 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 8 880,00 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  55 110,00 EUR
Operačný program:  Interreg V-A SK_AT
Doba realizácie projektu: jún 2018 - apríl 2022
 
 SKAT_B4B_2
Skočiť na hlavné menu