B. Bystrica: Nadstavba hotelovej SOŠ zlepší podmienky študentom i pedagógom


Dátum: 28.06.2023

Obrázok k aktualite B. Bystrica: Nadstavba hotelovej SOŠ zlepší podmienky študentom i pedagógom
Budove Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici pribudlo ďalšie podlažie, kde za pomoci eurofondov vybudovali moderné odborné učebne, kabinety i prednáškovú miestnosť. V súčasnosti ešte prebiehajú dokončovacie práce v interiéri nadstavby, ktoré si v stredu v rámci kontrolného dňa prezreli predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter a podpredseda kraja za oblasť školstva Mikuláš Pál.

Ako uviedla riaditeľka SOŠ Ľuba Englerová, škole sa podarilo získať viac ako 935.000 eur z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP
). V septembri začnú nové priestory využívať prví študenti, ktorým sa zlepšia podmienky na odborné vyučovanie, predovšetkým v odboroch kuchár, čašník, hotelová akadémia a kaderník-vizážista. V nadstavbe bude tiež vlasové a beauty štúdio, odborné učebne pre praktické vyučovanie predmetov technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov a odborný výcvik, jazyková učebňa či počítačová miestnosť pre vyučovanie práce s ekonomickým softvérom.

"Vďaka pomoci BBSK i sponzorov sme pripravení po dokončení stavebných prác nové priestory moderne vybaviť tak, aby tu žiaci našli všetko potrebné pre odbornú prípravu. Zázemie pre učiteľov odborných predmetov zlepší pracovné podmienky našich zamestnancov. Nadstavba tiež vyrieši nedostatočné priestorové kapacity školy, ktoré sme doteraz boli nútení zabezpečovať v prenajatých priestoroch," konštatovala Englerová.

Školstvo patrí medzi priority BBSK. "Investície nielen do školských budov, ale aj do inovovania vzdelávacích programov a vzdelávania učiteľov sú investície do budúcnosti tohto kraja. Záleží nám na tom, aby naši žiaci mali také podmienky a takých učiteľov, vďaka ktorým z nich budú odborníci vo svojom fachu, schopní uplatniť sa na trhu práce či samostatne podnikať," zdôraznil Lunter.

Ako pripomenul, v predošlom volebnom období kraj investoval do oblasti školstva viac ako 25 miliónov eur, ďalšie desiatky sa mu podarilo získať z eurofondov alebo v rámci projektu Catching-UpRegions. "Obnovili sme a obnovujeme nielen priestory škôl, ale rekonštrukciou prešlo i viacero našich internátov," dodal Lunter.

Zdroj: TASR

 
Skočiť na hlavné menu