Analýza čerpania a prípravy projektov z eurofondov a plánu obnovy odhalila veľké nedostatky


Dátum: 23.02.2024

Obrázok k aktualite Analýza čerpania a prípravy projektov z eurofondov a plánu obnovy odhalila veľké nedostatky
Oblasť vzdelávania, výskumu a vývoja trpí chronickým nedostatkom peňazí. Kvalita prípravy investičných projektov z európskych peňazí však tomu v predchádzajúcich rokoch nezodpovedala.

„Ak som k výsledkom PISA nedávno povedal, že ich považujem za národnú tragédiu, tak neschopnosť systematicky, premyslene a s výsledkami investovať do vzdelávania európske peniaze považujem za národnú hanbu,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker. minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker V rámci čerpania investícií z plánu obnovy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR upozorňuje na to, že príprava bola nedostatočná. Buď boli jednotlivé zámery z plánu obnovy pripravené zle, nabrali veľké meškanie, alebo neboli pripravené vôbec.

„Vláda Eduarda Hegera sa s plánom obnovy ponáhľala, aby sa mohla pochváliť tým, že Slovensko ho do Bruselu odovzdalo medzi prvými. Lenže pri plnení domácej úlohy zlyhala, pričom v rezorte školstva toto zlyhanie nabralo kritické rozmery,“ uviedol minister Drucker. Napríklad jeden z najväčších projektov – nákup digitálnej techniky a infraštruktúry pre školy za 200 miliónov eur – je aj po takmer troch rokoch prakticky na začiatku. „Stihneme to, ale bude si to vyžadovať veľa úsilia,“ dodal minister.

Problémom sú aj ďalšie investície. Rezort školstva čelí napríklad nezáujmu samospráv o investície do nových materských škôl. Mnohé už boli predtým postavené z eurofondov. Problémy sú aj v prípade investícií do odstraňovania dvojzmenných prevádzok v základných školách. V niektorých prípadoch by boli investície v priamom rozpore s kľúčovým cieľom rezortu školstva, a to s odstránením segregácie. „Tam, kde je to možné, zjednodušujeme podmienky čerpania. Aktívne a opakovane rokujeme so samosprávami a zriaďovateľmi, aby sa do investičných projektov prihlásili. Zároveň sme vyvolali rokovanie s Európskou komisiou o možnej revízii plánu obnovy, aby viac zodpovedal reálnym potrebám a zároveň plnil cieľ, ktorý si Slovensko stanovilo – a tým je kvalitné a inkluzívne vzdelávanie,“ vysvetlil minister Drucker. Zároveň podotkol, že máme k dispozícii zdroje, ktoré môžu významne pomôcť slovenskému školstvu. Nemôžu byť však investované bezhlavo a len s cieľom splnenej úlohy vo výkazoch.

„Mojou úlohou nie je minúť peniaze, ale použiť ich zmysluplne. A presne o tom sú rokovania s Európskou komisiou, ktoré sme otvorili a teší ma ich konštruktívny priebeh. Musíme to urobiť rýchlo, pretože o pol roka už zmeny vzhľadom na nutnosť plniť záväzky a míľniky nebudú mať význam,“ vysvetlil minister Drucker. Druhú časť čerpania predstavujú eurofondy. Dôkladná analýza existujúceho stavu ukázala, že ministerstvo školstva eviduje celkovo 334 otvorených nezrovnalostí z minulosti (z prechádzajúcich programovacích období od roku 2007 do roku 2020) v celkovej sume vyše 58 miliónov eur. „Celková výška nezrovnalostí automaticky neznamená, že o celú sumu prídeme. Upozorňujeme však na to, že mnohé z problémových prípadov sú už dnes veľmi ťažko vymáhateľné, respektíve nevymožiteľné. Hrozí preto, že rezort školstva môže prísť o peniaze, ktoré mohli byť použité na financovanie lepšieho vzdelávania, výskumu či vývoja,“ povedal minister Drucker. Zanedbaný je aj stav prípravy viacerých projektov a výziev z aktuálneho Programu Slovensko na roky 2021 až 2027, ktoré rezort školstva zdedil po predchádzajúcich vládach. Z európskych peňazí má k dispozícii takmer 1,1 miliardy eur, pričom zhruba polovica je určená na vzdelávanie a polovica na výskum a vývoj. „Problémov sme objavili hneď niekoľko. Jedna pripravovaná výskumná výzva mala pridelený rozpočet 150 miliónov eur, hoci na túto oblasť EÚ vyčlenila necelých 113 miliónov eur. Iné národné projekty boli zaradené do harmonogramu bez toho, aby ministerstvo stanovilo sumu, ktorú chce vyčerpať,“ uviedol minister Drucker. Rezortu školstva sa po štyroch mesiacoch podarilo urobiť v plánoch čerpania eurofondov základný poriadok.

„V súčasnosti dokončujeme návrh revízie pre oblasť vzdelávania, aj pre oblasť výskumu a vývoja. V súlade s uznesením vlády budú zmeny pripravené do 6. marca tak, aby sme ich mohli poskytnúť partnerom na pripomienkovanie. Zmeny dohodnuté s Európskou komisiou a našimi partnermi budú súčasťou revízie Programu Slovensko 2021-2027,“ uzavrel minister Drucker.

Skočiť na hlavné menu