Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73


Dátum: 14.04.2022

Obrázok k aktualite  Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 (PDF, 349.14 KB)
 
Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 (ZIP, 8.27 MB)
Skočiť na hlavné menu