Spoznajte úspešné projekty financované s pomocou eurofondov


Dátum: 19.12.2023

Obrázok k aktualite Spoznajte úspešné projekty financované s pomocou eurofondov
Úrad vlády SR vydal plnofarebnú publikáciu s názvom “Moderné regióny vďaka eurofondom”, ktorá predstavuje viac ako 65 úspešných projektov financovaných s pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Je v poradí už štvrtou publikáciou Úradu vlády SR zo série publikácií "Eurofondy pomáhajú".

Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené podľa toho, či sa nachádzajú na západnom, strednom alebo východnom Slovensku. Na konci publikácie môžete nájsť aj niekoľko národných projektov, ktoré zastrešujú takmer celé územie SR.  Zo sprievodného textu sa dozviete všetky základné informácie o konkrétnom projekte a jeho prínose pre obyvateľov a región, ako aj  tipy na výlety. Novinkou je QR kód pri vybraných projektoch, prostredníctvom ktorého sa vám po načítaní mobilným telefónom zobrazí video daného projektu na platforme "youtube".

Moderne regiony

Brožúra je zaujímavo poňatou propagáciou eurofondov a ich pomoci Slovensku. Fotograficky a informačne je veľmi pestrá a bohatá. Cieľom je predstaviť širokej verejnosti príklady dobrej praxe, teda príklady projektov, ktoré prispeli k rozvoju Slovenska, ochrane životného prostredia, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a odstraňovaniu regionálnych rozdielov a zároveň môže byť inšpiráciou pre zlepšenie života aj vo vašom regióne.


Na výrobe a tlači publikácie participovala SOŠ polygrafická v Bratislave. 

Tlačená verzia publikácie je vydaná v náklade 2000 ks a môžete ju bezplatne získať v sieti Regionálnych centier MIRRI SR v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a  Prešove. 

Elektronickú verziu publikácie nájdu záujemcovia na webovom sídle www.eufondy.sk: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/14920-sk/publikacie/
 
Skočiť na hlavné menu