EK: Odštartoval dvojročný projekt zameraný na boj proti antisemitizmu v Európe


Dátum: 08.04.2023

Európske krajiny chcú bojovať proti antisemitizmu prostredníctvom projektu, ktorý odštartoval v týchto dňoch a potrvá dva roky. Realizuje ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v partnerstve s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ako informovala Ingrid Ludviková z Tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR, projekt bude zahŕňať vnútroštátne podujatia osobnej odbornej prípravy pre školiteľov učiteľov, tvorcov politík a organizácie občianskej spoločnosti, ako aj tematické online webináre. Cieľom je podporiť pedagógov v boji proti konšpiračným teóriám a antisemitizmu v triedach. Projekt takisto pomôže posúdiť vnútroštátne učebné plány a kvalitu školských učebníc z hľadiska antisemitizmu v Európe a súčasnú pripravenosť učiteľov. V nadväznosti na to sa vypracujú odporúčania pre tvorcov politík na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.
 
Svoju účasť na začiatku projektu oficiálne potvrdilo 11 krajín – Rakúsko, Belgicko (Wallonie-Bruxelles), Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko (Bádensko-Württembersko a Šlezvicko-Holštajnsko), Grécko, Taliansko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko. „Sme hrdí na to, že takýto vplyvný projekt na riešenie antisemitizmu prostredníctvom vzdelávania bude financovaný z programu Erasmus+. Musíme zabezpečiť, aby každý žiak v Európskej únii dokázal rozpoznať antisemitizmus, predsudky, dezinformácie, konšpiračné teórie, nenávistné činy a diskrimináciu,“ povedala komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.
 
Podľa posledných prieskumov je antisemitizmus v Európe i mimo nej opäť na vzostupe. Z prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva vyplýva, že deväť z desiatich Židov v súčasnosti vo svojej krajine pociťuje narastajúcu nenávisť a diskrimináciu a 44 percent mladých židovských Európanov sa stretáva s antisemitským obťažovaním. Z prieskumu takisto vyplýva, že 62 percent Židov videlo alebo počulo osoby s nežidovským pôvodom tvrdiť, že holokaust je mýtus alebo sa zveličuje. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2019 o vnímaní antisemitizmu vníma 53 percent Európanov popieranie holokaustu vo svojej krajine ako problém.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu