Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur


Dátum: 04.10.2022

Obrázok k aktualite Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur
Pomáhame zvyšovať kvalitu života v slovensko-poľských pohraničných regiónoch. Európska komisia schválila program Interreg VI-A Poľsko - Slovensko na nové programové obdobie 2021 - 2027. Cezhraničná spolupráca Slovenska a Poľska v programoch Interreg tak už má svoj nový finančný rámec. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa podporia projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí a prvé výzvy sa vyhlásia ešte do konca tohto roka. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).
 
„Dôležitým nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej spolupráce INTERREG. Program má na národnej úrovni na starosti práve MIRRI SR a som rada, že môžeme podporovať projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, spájajú ich, zvyšujú kvalitu života v regiónoch,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
 
V porovnaní s predloženým programom bol rozpočet schváleného programu navýšený o približne pol milióna eur z prostriedkov programu spolupráce Poľsko – Rusko, ktorý sa neuskutoční. Zároveň by v nasledujúcich rokoch malo z programu Poľsko - Rusko pribudnúť do programu Poľsko - Slovensko (PL – SK) ďalších približne 2,7 milióna eur. Cieľom programu Interreg PL - SK je vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.
 
Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom:
1. životné prostredie,
2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch,
3. doprava a komunikácie,
4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.
 
„S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo národných parkov Vysoké Tatry a Poloniny, a teda i zodpovednosť za zachovanie týchto prírodných krás pre budúce generácie. Popri ochrane prírody chceme spoločnými silami lepšie chrániť aj kultúrne dedičstvo a vytvárať tiež vhodné dopravné podmienky pre rozvoj cezhraničného turizmu. Práve do týchto oblastí budeme investovať v nasledujúcich rokoch z programu Interreg,“ dodala ministerka Remišová.
 
V rámci životného prostredia sa bude podporovať hlavne adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík katastrof, ochrana prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach.
 
Územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39 000 km2. Do územia, ktorému je venovaný program Interreg PL – SK, patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o okresy Krosno, Przemyśl, Osvienčim, Bielsko, Pszczyna, Rzeszów, Myślenice a Nový Sacz.
 
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska investovalo spolu 170 miliónov eur, z toho išlo približne 81 miliónov eur na projekty na Slovensku. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 91 väčších projektov a 436 mikroprojektov.
 
 
 
Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur
 
 
Bratislava, 4. október 2022 – Pomáhame zvyšovať kvalitu života v slovensko-poľských pohraničných regiónoch. Európska komisia schválila program Interreg VI-A Poľsko - Slovensko na nové programové obdobie 2021 - 2027. Cezhraničná spolupráca Slovenska a Poľska v programoch Interreg tak už má svoj nový finančný rámec. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa podporia projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí a prvé výzvy sa vyhlásia ešte do konca tohto roka. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).
 
„Dôležitým nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej spolupráce INTERREG. Program má na národnej úrovni na starosti práve MIRRI SR a som rada, že môžeme podporovať projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, spájajú ich, zvyšujú kvalitu života v regiónoch,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
 
V porovnaní s predloženým programom bol rozpočet schváleného programu navýšený o približne pol milióna eur z prostriedkov programu spolupráce Poľsko – Rusko, ktorý sa neuskutoční. Zároveň by v nasledujúcich rokoch malo z programu Poľsko - Rusko pribudnúť do programu Poľsko - Slovensko (PL – SK) ďalších približne 2,7 milióna eur. Cieľom programu Interreg PL - SK je vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.
 
Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom:
1. životné prostredie,
2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch,
3. doprava a komunikácie,
4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.
 
„S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo národných parkov Vysoké Tatry a Poloniny, a teda i zodpovednosť za zachovanie týchto prírodných krás pre budúce generácie. Popri ochrane prírody chceme spoločnými silami lepšie chrániť aj kultúrne dedičstvo a vytvárať tiež vhodné dopravné podmienky pre rozvoj cezhraničného turizmu. Práve do týchto oblastí budeme investovať v nasledujúcich rokoch z programu Interreg,“ dodala ministerka Remišová.
 
V rámci životného prostredia sa bude podporovať hlavne adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík katastrof, ochrana prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach.
 
Územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39 000 km2. Do územia, ktorému je venovaný program Interreg PL – SK, patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o okresy Krosno, Przemyśl, Osvienčim, Bielsko, Pszczyna, Rzeszów, Myślenice a Nový Sacz.
 
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska investovalo spolu 170 miliónov eur, z toho išlo približne 81 miliónov eur na projekty na Slovensku. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 91 väčších projektov a 436 mikroprojektov.
 
 
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu