Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF


Dátum: 13.06.2022

Obrázok k aktualite Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF

Na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 11 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“, zverejneného dňa 02.05.2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 06. 2022.

Zmena_11_VYZ_6
Konsolidovaná_verzia_VYZ_6_zmena_11

 
Skočiť na hlavné menu