Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum: 14.04.2022

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky
Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia
Upozornenie: Pre používanie aplikácie je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Skočiť na hlavné menu