106 miliónov eur na 18 nových projektov misie EÚ „Ochrana našich oceánov a vôd“


Dátum: 30.06.2023

Obrázok k aktualite 106 miliónov eur na 18 nových projektov misie EÚ „Ochrana našich oceánov a vôd“
Komisia dnes oznámila 18 nových projektov, ktoré získajú viac ako 106 miliónov eur ako príspevok na misiu EÚ „Obnova našich oceánov a vôd“. Na projektoch sa zúčastňuje viac ako 370 príjemcov z 36 krajín vrátane MSP, výskumných inštitúcií, miestnych orgánov, škôl a podnikov. Budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality a obnove prírody prostredníctvom ochrany a obnovy biodiverzity vo vodách, znižovania znečistenia, podpory udržateľného modrého hospodárstva a rozvoja európskeho digitálneho partnerstva v oceáne. Do projektov sú zapojené všetky členské štáty EÚ, a to prostredníctvom opatrení z Baltského a Severného mora, cez rieku Dunaj, Stredozemné more a cez Atlantik.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Webová stránka misie EÚ „Obnova nášho oceánu a vôd“
Prehľad projektov
Prehľad projektov riadených agentúrou CINEA
Virtuálna výstava projektov Mission Ocean
 
Skočiť na hlavné menu