1. zasadnutie MV OP VaI


20.01.2015
Obrázok k akcií 1. zasadnutie MV OP VaI
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 1.zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 20. januára 2015 v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predseda Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie viedol 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

Viac informácií nájdetu TU

Skočiť na hlavné menu