Zoo deklaruje,že eurofondy pre zamestnanie riaditeľky ohrozené nie sú


Dátum: 29.03.2023

Obrázok k aktualite Zoo deklaruje,že eurofondy pre zamestnanie riaditeľky ohrozené nie sú
Čerpanie eurofondov ani dotácií v zoologickej záhrade Bratislava nie je ohrozené. Tvrdí to mestská organizácia s odvolaním sa na výsledky kontroly legálnosti zamestnania v súčasnosti už odchádzajúcej riaditeľky Júlie Hanuliakovej. Kontrolu potvrdil aj Inšpektorát práce Bratislava, ktorý však isté pochybenia zistil. Pre zmenu legislatívy však správne konanie zastavil.

"Informácie, že riaditeľka Júlia Hanuliaková bola zamestnaná niekoľko mesiacov načierno, a preto zoo hrozí pokuta či strata možnosti čerpať dotácie, neboli potvrdené," skonštatovala hovorkyňa zoo Slavomíra Šindelářová.

Inšpektorát práce podľa nej v správnom konaní nenašiel zistenia, z ktorých by nelegálne zamestnávanie riaditeľky vyplynulo. Za bezpredmetné preto mestská organizácia považuje aj obavy z toho, že by zoo mohla prísť o dotácie, prípadne je ohrozené čerpanie eurofondov.

Inšpektorát práce Bratislava pre TASR potvrdil, že v rámci dozornej činnosti sa inšpektorka práce zamerala na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania. Kontrola sa vykonala vlani od apríla do augusta, pričom sa zamerala na skoršie obdobie, a to 1. novembra 2020 až 22. júna 2021.

"V protokole o výsledku inšpekcie práce inšpektorka práce konštatovala porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, t. j. že zoo riaditeľku zamestnávala nelegálne v danom období," povedala pre TASR hovorkyňa inšpektorátu Iveta Tarabčáková.

Začalo sa preto správne konanie o pokute za správny delikt. Skúmalo sa, či ide zo skutkovej aj právnej stránky o nelegálne zamestnávanie. Konanie však bolo následne zastavené, pretože skutok nebolo možné kvalifikovať ako správny delikt. Došlo totiž k zmene právnej úpravy, podľa ktorej už nebolo možné skutkový stav hodnotiť ako nelegálne zamestnávanie. Zmena nadobudla účinnosť 1. apríla 2022.

"Zjednodušene je možné uviesť, že v niektorých prípadoch konanie v čase, keď k nemu došlo, bolo protiprávne. Avšak neskôr v dôsledku novelizácie právnej úpravy už nie je posudzované ako protiprávne," poznamenala Tarabčáková. Zmena právnej úpravy súvisela s povinnosťou správneho orgánu aplikovať v správnom konaní tzv. nepravú retroaktivitu. "Úprava bola pre zoo priaznivejšia a zoo nie je v zozname nelegálnych zamestnávateľov," doplnila Tarabčáková s tým, že rozhodnutie je definitívne a nie je možné voči nemu podať riadny opravný prostriedok.

Hanuliaková končí na vlastnú žiadosť vo svojej funkcii ku koncu apríla. Svoj odchod odôvodňuje pretrvávajúcimi neopodstatnenými útokmi, ktoré komplikujú jej prácu v prospech zoo a mesta. Vyhlásené bolo výberové konanie na nového riaditeľa organizácie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu