ZMOS počas roka prinášal inšpiráciu dobrej praxe


Dátum: 27.12.2021

Obrázok k aktualite ZMOS počas roka prinášal inšpiráciu dobrej praxe
Združenie miest a obcí Slovenska počas končiaceho roka predstavilo 12 príkladov dobrej praxe. Každý z nich je príkladom úspešného, inovatívneho a udržateľného riešenia, ktoré môže inšpirovať ostatné samosprávy. 

Združenie miest a obcí Slovenska počas roka 2021 predstavilo 12 príkladov dobrej praxe. Každý z nich pochádzal z iného regiónu, každý je zaujímavý vo svojej oblasti. Práve preto sú najlepšou inšpiráciou pre ostatné mestá a obce, ktoré majú podobný, alebo obdobný problém a cítia rovnakú potrebu skvalitňovania života obyvateľov. Využívanie overených riešení minimalizuje pre iné mestá a obce riziká vyplývajúce z nesprávne nastavených pilotných projektov a zároveň sa v prostredí miestnej územnej samosprávy uplatnia prvky porovnávania. 

Príklady dobrej praxe sledujú viaceré princípy akými sú transparentnosť, efektívnosť, účelnosť, vlastná iniciatíva samosprávy a jej obyvateľov, prínos pre komunity, princíp dobrej správy a udržateľnosť. Otvárajú nový priestor na porovnávanie riešení, vzájomnú inšpiráciu, medziobecnú a cezhraničnú spoluprácu, využívanie prvkov konkurenčnej výhody a nového komunálneho manažmentu tak, aby lokálne problémy mohli byť riešené aj na báze už zavedených a v praxi osvedčených modelov riešenia.
Manuály sa venujú aktuálnym oblastiam akými sú opatrenia proti koronakríze, medziobecná spolupráca, cezhraničný potenciál a regionálny rozvoj. Každý z nich je verejne prístupný na webovej stránke projektu aj združenia. Počas tohto roka tak boli samosprávam, v pozícii príkladov dobrej praxe, ponúknuté zaujímavé riešenia: Lučenec organizuje virtuálne bežecké preteky, odbehnete si ich aj fyzicky, Potravinová linka pomoci slúži ľuďom v Strážskom, V Košiciach spustili službu domácej starostlivosti a výučby, Prezentácia mikroregiónu Hornohrad vždy v inej obci, Denný letný tábor „Susedia“ v Pukanci, Gazdovské trhy v Bátovciach, Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka v Oravskej Polhore, Jablonkové Kumštovanie, Medzinárodný detský tábor na Trojmedzí v Čiernom, Bušinciach namiesto čiernej skládky vznikol priestor na oddych, v Hnúšti most odsúdený na zánik spojil brehy rieky a ľudí a v Nesvadoch otvorili mestské termálne kúpalisko. 

Združenie miest a obcí Slovenska od roku 2018 spracovalo 48 príkladov dobrej praxe do manuálu s názvom „Kroky k úspechu“. 

Združenie miest a obcí Slovenska dáva príklady dobrej praxe do pozornosti aj samosprávam na Ukrajine v rámci spoločného projektu, ktorý je zameraný na transfer poznatkov a prezentáciou úspešných riešení.  

Príklady dobrej praxe sú súčasťou národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 


Skočiť na hlavné menu