Zmena č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“.


Dátum: 30.11.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“.
Konsolidovana_verzia_VYZ_5_zmena_8
Priloha_k_zmene_8_VYZ_5
Zmena_8_VYZ_5

Skočiť na hlavné menu