Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2018-18


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2018-18
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.

 

 

Skočiť na hlavné menu