Zavádzame novinku - už teraz financujeme prípravu projektov, ktoré pôjdu z nových eurofondov


Dátum: 19.07.2022

Obrázok k aktualite Zavádzame novinku - už teraz financujeme prípravu projektov, ktoré pôjdu z nových eurofondov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo dve výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Prvá výzva podporí rozvoj kvalitného zdravotníctva založeného na najmodernejších štandardoch, vede a výskume, druhá zasa pomôže zlepšiť podmienky pre ochranu a starostlivosť o prírodné bohatstvo našich národných parkov.

„Náš zdravotnícky systém dnes zaostáva v kvalite za vyspelými európskymi krajinami. Uvedomujeme si tento investičný dlh a od nástupu do vlády je našou prioritou zmeniť to, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali prístup k najmodernejším liečebným metódam založeným na najnovších vedeckých poznatkoch. Čas na zmenu je tu a teraz a my túto príležitosť využijeme,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

V prvej výzve sa z Integrovaného regionálneho operačného programu rozdelí 8 miliónov eur. Adresátom výzvy je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré môže eurofondy využiť na obstaranie potrebnej projektovej dokumentácie pre prípravu vybudovania nových nemocníc. Môže ísť napríklad o dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia či na obstaranie realizačného projektu a mnohé ďalšie nevyhnutné dokumenty potrebné pre veľký investičný zámer. Minimálna a maximálna výška príspevku, o ktorý môže MZ SR z výzvy žiadať, nie je stanovená.
Vláda schválila plán výstavby dvoch nových nemocníc - na bratislavských Rázsochách a v Martine.

„Na Slovensku potrebujeme špičkových lekárov a zdravotníkov, ktorí budú môcť pacientom poskytnúť najmodernejšiu a najkvalitnejšiu liečbu a starostlivosť. Musíme im vytvoriť adekvátne podmienky na vzdelávanie a prístup k najmodernejším medicínskym technológiám a postupom. Medicínsky výskum je oblasť, v ktorej môže mať Slovensko veľkú perspektívu, a preto podporujeme prípravu vybudovania nových špičkových zariadení,“ uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Remišová.

Súčasne MIRRI SR vyhlásilo aj ďalšiu výzvu, a to na zlepšenie podmienok pre ochranu a starostlivosť o prírodné bohatstvo našich národných parkov. Z eurofondov sa taktiež skvalitnia služby pre návštevníkov, napríklad budovaním a modernizáciou turistických a vzdelávacích centier či informačných systémov. Výzva vo výške 7 miliónov eur na prípravu kvalitných projektov je určená pre správy národných parkov i pre Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

„Vďaka reforme národných parkov, ktorú som od začiatku presadzovala, sa od apríla prvé národné parky stali samostatnými právnymi subjektmi. Zjednodušenie správy parkov a ich efektívny manažment je však iba prvým krokom reformy. Potrebné sú aj investície do ich infraštruktúry. Práve na prípravu takých projektov, ako sú informačné centrá, cyklotrasy, záchytné parkoviská či turistické chodníky, pôjdu eurofondy z našej najnovšej výzvy,“ povedala vicepremiérka Remišová.

Správy národných parkov a MŽP SR môžu eurofondy z výzvy získať napríklad na dokumentáciu potrebnú na územné plánovanie, pre vydanie stavebného povolenia, ale aj na obstaranie regulačných plánov, územných štúdií a dokumentov pre realizačné projekty. Môže ísť o rôzne typy štúdií – technické, geologické, dopravné či krajinné a o mnohé ďalšie nevyhnutné dokumenty.
 

Skočiť na hlavné menu