Základná škola Nižná brána v Kežmarku dostala nové učebne a pomôcky za približne 130-tisíc eur


Dátum: 26.10.2021

Obrázok k aktualite Základná škola Nižná brána v Kežmarku  dostala nové učebne a pomôcky za približne 130-tisíc eur

Kežmarskej Základnej škole s materskou Nižná brána pribudli nové špecializované učebne, získala na ne nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške približne 130-tisíc eur. Ide o biochemickú učebňu, učebne informatiky a fyzicky, v jednej z nich sa nachádza aj 3D tlačiareň. Ako informovala hovorkyňa mesta Barbora Sosková, projekt bol zameraný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce.

Nové učebne a laboratória, ako aj nové didaktické pomôcky prispejú podľa riaditeľa školy Dušana Tokarčíka k rozvoju pracovných zručností žiakov v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, biochémia a informatika. „Máme nové mikroskopy pre žiakov, na fyziku rôzne termodynamické súpravy, elektroinštalačné súpravy, zoologické, botanické a anatomické pomôcky, interaktívne tabule a dataprojektory, notebooky, tablety pre žiakov či 3D tlačiareň,“ vymenoval pri dnešnom otvorení učební. Žiaci sa tak môžu podľa jeho slov vzdelávať zážitkovo a získať tým nielen manuálne zručnosti, ale aj lásku k vede.

Vynovenie učební sa podarilo zrealizovať vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na modernizáciu odborných učební základných škôl. Jazykové, prírodovedné, polytechnické a špecializované učebne s informačno-komunikačnou technikou získali všetky tri školy v pôsobnosti mesta. Samospráva sa na ich realizácii podieľala spolufinancovaním vo výške minimálne päť percent.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu