Workshop "Vieme byť energeticky SMART?" v Košiciach


Dátum: 18.06.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop "Vieme byť energeticky SMART?", ktorý sa bude konať dňa 18. júna 2019 v hoteli Yasmin v Košiciach.

Workshop sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa energie a implementácie projektu ENPAUS (energie-participácia-úspory) pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, hlavného partnera projektu a Europe Direct Košice. Workshop je určený pre mestá, obce, mimovládne neziskové organizácie, organizácie v pôsobnosti KSK, ale aj odbornú a laickú verejnosť na území Košického kraja a bude sa zaoberať spôsobmi dosiahnutia energetickej efektívnosti fungovania organizácií a jednotlivca a participácie na dosahovaní úspor energií.

Bude nám potešením, ak pozvanie na toto podujatie prijmete a svojou aktívnou účasťou prispejete nielen k príjemnej atmosfére konferencie, ale aj celkovej úspešnosti konceptu rozvoja dobiehajúcich regiónov na Slovensku.

Prosíme Vás kvôli obmedzenej kapacite prednáškovej sály o čo najskoršie potvrdenie Vašej účasti vyplnením elektronického registračného formulára najneskôr do 14. júna 2019.

Tešíme sa na vašu účasť

Pozvánka - program


Skočiť na hlavné menu