Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 1.4.1 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie s prílohami.





Skočiť na hlavné menu