Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vyhlasuje výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.
Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU
Skočiť na hlavné menu