Výstavba Vážskej cyklomagistrály v Trnavskom kraji pokračuje, ďalší úsek vznikne medzi Šúrovcami a Siladicami


Dátum: 01.06.2023

Obrázok k aktualite Výstavba Vážskej cyklomagistrály v Trnavskom kraji pokračuje, ďalší úsek vznikne medzi Šúrovcami a Siladicami

Trnavský samosprávny kraj začal s výstavbou ďalšieho úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Šúrovcami a Siladicami. Na vybudovanie 5,4-kilometrového úseku získala župa nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 1,2 milióna eur. Budúca cyklotrasa nadviaže na nedávno postavený úsek spájajúci Šúrovce a Sereď.

„Ako sme avizovali, púšťame sa do výstavby ďalšej časti Vážskej cyklomagistrály, a tentokrát ide o 5,4-kilometrov dlhý úsek zo Šúroviec po most v Siladiciach. Našou ambíciou je pokračovať s cyklotrasou popri Váhu smerom na sever až po Hlohovec,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v zmysle zmluvy by mala byť cyklotrasa hotová do 7 mesiacov od začiatku prác.

Úsek cyklotrasy sa začína pri Šúrovciach v časti Valtov Šúr v miestach, kde župa pred niekoľkými mesiacmi dokončila výstavbu 1,7 kilometra dlhej cyklotrasy smerom zo Serede. Viesť bude po korune ochrannej hrádze Váhu a končiť sa bude pri moste ponad Horný Dudváh pri obci Siladice. Na cyklotrase vznikne aj cyklistické odpočívadlo zložené z prístreška, dvoch stojanov, štyroch lavičiek a informačnej tabule. Osadené bude aj zariadenie na sčítanie cyklistov.

Na výstavbu cyklotrasy medzi Šúrovcami a Siladicami získala župa nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 1,2 milióna eur pri päťpercentnom spolufinancovaní. Župa zrealizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa, v ktorom uspela spoločnosť SKANSKA SK s ponukou 1,2 milióna eur.

Trnavský samosprávny kraj na svojom území postavil zatiaľ dva úseky Vážskej cyklomagistrály v celkovej dĺžke 5,3 kilometra, na ktoré získal nenávratné finančné príspevky z IROP celkom 830-tisíc eur. Okrem toho sa v marci začali aj práce na Moravskej cyklomagistrále, a to na 6,1-kilometrovom úseku medzi Baťovým kanálom v Skalici a Malou vodnou elektrárňou Holíč za 746-tisíc eur.

Župa v týchto dňoch začala s výstavbou cyklotrasy, ktorá prepojí obec Jaslovské Bohunice s tamojšou atómovou elektrárňou v dĺžke 1,9 kilometra.


Skočiť na hlavné menu