Vranov nad Topľou: Mesto chce znížiť energetickú náročnosť MsÚ i ZUŠ


Dátum: 16.11.2021

Obrázok k aktualite Vranov nad Topľou: Mesto chce znížiť energetickú náročnosť MsÚ i ZUŠ
Samospráva mesta Vranov nad Topľou by chcela znížiť energetickú náročnosť budov mestského úradu (MsÚ) a základnej umeleckej školy (ZUŠ). Jej zámer uchádzať sa o dotácie na tieto investičné akcie v rámci aktuálnej výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí. Súhlasili tiež s úmyslom mesta zvýšiť štandardy mestského centra kultúry (MCK) a zmodernizovať vybavenie mestského domu kultúry (MsDK).

V prípade úspechu by obsahom stavebných prác na budove MsÚ malo byť okrem jej celkového zateplenia, výmeny všetkých okien, dverí a svietidiel za energeticky úspornejšie aj modernizácia sústavy vykurovania a prípravy teplej vody, a tiež osadenie rekuperačnej jednotky vo veľkej zasadačke. Predpokladané finančné náklady na projekt majú predstavovať takmer 848.000 eur, poslanci odobrili jeho spolufinancovanie minimálne sumou prevyšujúcou 42.000 eur.

Práce na budove ZUŠ majú byť zamerané na obnovu vonkajších konštrukcií vytvárajúcich jej teplo-výmenný obal. "Súčasťou projektu je riešenie výmeny vzduchu rekuperáciou, nový systém vykurovania pomocou plynového tepelného čerpadla, taktiež sa zrealizujú stavebné úpravy strojovne a úprava vstupu do budovy s novou bezbariérovou rampou za budovou od existujúceho parkoviska," uvádza tiež dôvodová správa k schválenému materiálu. Samospráva predpokladá, že na zrealizovanie projektu bude potrebná suma viac ako 573.000 eur, spolufinancovanie má predstavovať takmer 29.000 eur.

O finančnú podporu ďalších dvoch investičných zámerov sa bude mesto uchádzať vo výzvach ministerstva kultúry. S príspevkom vo výške 200.000 eur by chcela samospráva zvýšiť štandard v MCK tak, aby sa vytvorili "vhodné podmienky pre prípady potreby aplikácie protipandemických opatrení", o dotáciu v rovnakej výške sa uchádza za účelom doplnenia technického vybavenia MsDK o videopanely. "Vďaka tejto investícii v multifunkčnej sále domu kultúry vznikne moderné pódiové technologické vybavenie slúžiace pre všetky druhy umenia na vysokej technickej a umeleckej úrovni pre náročného umelca aj diváka," informoval v materiáli riaditeľ inštitúcie Peter Novák s tým, že časť dotácie by mala smerovať i do zakúpenia dezinfekčných turniketov so zabudovanou termokamerou, dezinfekciou rúk a čítačkou COVID passov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu