VLÁDA: Výzvy a vyzvania v poslednom roku čerpania starých eurofondov chcú vyhlasovať tak, aby boli naplnené do konca roka


Dátum: 08.03.2023

Obrázok k aktualite VLÁDA: Výzvy a vyzvania v poslednom roku čerpania starých eurofondov chcú vyhlasovať tak, aby boli naplnené do konca roka
Výzvy a vyzvania budú v záverečnom roku implementácie eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 vyhlasovať tak, aby boli realizované do konca roka 2023 podľa pravidla N+3. Vyplýva to z hodnotiacej správy za rok 2022 o koordinácii a zabezpečení synergických účinkov medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a ostatnými nástrojmi podpory Európskej únie a SR a makroregionálnych stratégií v SR. Vláda vzala v stredu materiál na vedomie. Správa hodnotí nielen programové obdobie 2014 až 2020, ale aj doteraz dosiahnuté míľniky pri príprave implementácie synergií v novom období na roky 2021 až 2027.

Najvýraznejšia súčinnosť sa vlani prejavila najmä v operačných programoch Integrovaná infraštruktúra, Kvalita životného prostredia, Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny operačný program. „Vzájomná synergia sa dotýkala najmä dopravných projektov, napríklad verejná osobná, cestná a železničná infraštruktúra, ale taktiež sa prejavovala aj v oblasti zelenej infraštruktúry, pri tvorbe pracovných miest a v podpore zamestnanosti, pri podpore podnikov, na zabezpečení materiálno-technického vybavenia IT pre stredné školy a pri podpore dobiehajúcich regiónov," uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Rezort investícií upozorňuje aj naďalej na príliš časté zmeny v harmonogramoch vyhlasovania výziev a vyzvaní, čo vedie k neefektívnemu a skreslenému vykazovaniu synergických účinkov medzi programami EÚ a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. V programovom období 2021 až 2027 sa už postupne vykazujú synergické účinky aj s Plánom obnovy a odolnosti SR a ďalšími nástrojmi podpory EÚ. Aktualizovať harmonogramy výziev a vyzvaní bude možné minimálne trikrát ročne, budú ich priamo zasielať MIRRI ako gestorovi pre synergie ako jeden z podkladov pri určení synergických a komplementárnych účinkov.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu