V Tornali začala fungovať Agentúra sociálnej starostlivosti


Dátum: 10.06.2022

Obrázok k aktualite V Tornali začala fungovať Agentúra sociálnej starostlivosti

V Tornali v Revúckom okrese dnes slávnostne otvorili priestory Agentúry integrovanej starostlivosti. Revolúcia v sociálnej starostlivosti, ktorú Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ohlásil takto pred rokom, má tak už reálnu podobu. Agentúra aktuálne zamestnáva 11 opatrovateliek a stará sa o 19 klientov s rôznym stupňom odkázanosti.

Nové zariadenie prináša prielom v poskytovaní sociálnej starostlivosti v regióne južného Gemera. Na jej vznik sa krajskej samospráve prostredníctvom iniciatívy Catching-Up Regions podarilo získať 1,2 milióna eur z európskych zdrojov.

„Ide o spôsob, ako zmierniť krízu spôsobenú starnutím populácie a nedostatočnými kapacitami zariadení sociálnych služieb. Ide tiež o pomoc obciam, aby boli schopné napĺňať svoje originálne kompetencie starostlivosti o seniorov. Je to unikátny projekt, ktorý sa realizuje ako pilotný práve v BBSK a inde na Slovensku zatiaľ v tejto podobe neexistuje,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Podľa jeho slov je projekt výnimočný aj tým, že je zameraný na človeka – seniorom umožňuje ostať čo najdlhšie v domácom prostredí, kde to poznajú a cítia sa dobre a zároveň je o nich postarané.

Agentúra spustila svoju činnosť oficiálne 2. mája, počet zamestnancov je 23, z toho jedenásť opatrovateliek. Starajú sa o 19 klientov s rôznym stupňom odkázanosti, ktorí pochádzajú zo šiestich obcí regiónu – Tornaľa, Štrkovec, Riečka, Včelince, Rumince a Lenka. Otvorená je však pre ľudí zo všetkých 15 obcí mikroregiónu.

„Ďalšími aktivitami, ktoré sa v rámci iniciatívy Catching-Up Regions realizovali, bola príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nevyužívaného objektu v obci Kráľ na Denný stacionár a projektová dokumentácia na výstavbu Zariadenia pre seniorov v obci Štrkovec v hodnote 1,85 milióna eur. Na tieto projektové zámery boli podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a v súčasnosti sa čaká na ich schválenie,“ doplnila riaditeľka Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová.

Podobný model Centier integrovanej starostlivosti spustila župa koncom minulého roka aj v ďalších troch mikroregiónoch – Novohradské podzámčie v okrese Lučenec, Južné Sitno a okres Banská Štiavnica a Veľký potok – Ipeľ v okrese Veľký Krtíš. Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera je cieľom pokryť takouto službou do štyroch rokov polovicu územia Banskobystrického kraja.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu