V Beluši zmodernizujú z eurofondov za viac ako 630.000 eur zberný dvor


Dátum: 14.04.2023

Obrázok k aktualite V Beluši zmodernizujú z eurofondov za viac ako 630.000 eur zberný dvor
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo v rámci programu Kvalita životného prostredia obci Beluša nenávratný finančný príspevok v hodnote 630.649,93 eura na rekonštrukciu a modernizáciu Zberného dvora v Beluši.

Čiastka bude rozdelená medzi stavebné práce a stavebný dozor, nákup potrebnej techniky s príslušenstvom a na technické a programové vybavenie evidencie odpadu. Okolo Zberného dvora sa vybuduje nové oplotenie a vonkajšie osvetlenie areálu. Ďalej sa spevnia narušené betónové plochy. Zrealizuje sa nový oceľový prístrešok pre veľké kontajnery, ktorý zabráni znehodnocovaniu odpadu a poskytne priestor pre uskladnenie technického vybavenia. Nová cestná váha a menšia bežná váha umožnia kontrolu a evidenciu spracovaného odpadu.

K zlepšeniu manipulácie s odpadom prispeje aj nový kolesový traktor a traktorový nosič s hydraulickou rukou. Súčasťou projektu bude päť nových kontajnerov s rozdielnymi objemami a hákovým systémom, ktoré rovnako zvýšia kvalitu a rýchlosť služieb zabezpečovaných na Zbernom dvore. Programové vybavenie sprehľadní kontrolu objemu spracovaného odpadu.

K projektu sa vyjadril starosta obce Ján Prekop: „Dlhodobo sa venujeme téme odpadového hospodárstva v obci. Naši občania môžu bezplatne dovážať odpad na Zberný dvor a do Kompostárne, kde sa im snažíme vyjsť v ústrety aj otváracími hodinami. Nedávno sme zrealizovali jarné upratovanie. Teší nás, že budeme môcť odpovedať rýchlejšie a efektívnejšie na ich potreby aj vďaka získanej dotácií.“

V nasledujúcich mesiacoch sa zrealizujú verejné obstarávania, ktoré musia byť predložené na kontrolu na ministerstvo. Realizácia projektu je plánovaná na druhú polovicu roku 2023. Približne 33.000 eur bude spolufinancovaných z obecného rozpočtu. Finálna suma bude závisieť od výsledkov verejných súťaží.


Skočiť na hlavné menu