Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR


Dátum: 08.04.2022

Obrázok k aktualite Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR
Názov: Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny (urbanisti, architekti, volení zástupcovia miest, široká verejnosť/obyvatelia miest) o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy na mestá. V rámci realizácie projektu bol vytvorený videospot, informačná brožúra a ilustračný leták. Ďalej bol zorganizovaný informačný odborný seminár a dva informačné webináre. Do informačných aktivít bolo zapojených viac ako 2 600 osôb. Projekt bol cielený na 39 miest s počtom obyvateľov nad 20 000.
Prijímateľ:  Karpatský rozvojový inštitút
Celkové oprávnené náklady projektu:  38 887,20 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   36 942,84 EUR
Vlastné zdroje:   1 944,36 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 09/2019 - 05/2021 (20 mesiacov)
KRI_facebook_snímka
Skočiť na hlavné menu