Tvoríme lepšie Slovensko – 1. 6. 2023 v Trenčíne


Dátum: 01.06.2023

Obrázok k aktualite Tvoríme lepšie Slovensko – 1. 6. 2023 v Trenčíne

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,  Okruhový Dom Armády (ODA), Posádkový klub, Hviezdoslavova 205, Trenčín

 

10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie
Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

10:15 – 12:15 Blok 1 – Príležitosti pre lepší Trenčiansky kraj
• Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023
• Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk
• Podpora projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu
• Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-CZ
• Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov

12:15 – 12:45 Prestávka

12:45 – 14:15 Blok 2 – Podpora pre lepší Trenčiansky kraj
• Integrované územné stratégie
• Regionálne centrá MIRRI SR
• Plán obnovy a odolnosti
• Nový systém kontroly verejného obstarávania

14:30 Ukončenie konferencie


Skočiť na hlavné menu