Trnavský samosprávny kraj má z eurofondov k dispozícii viac ako 100 miliónov eur


Dátum: 25.08.2022

Obrázok k aktualite Trnavský samosprávny kraj má z eurofondov k dispozícii viac ako 100 miliónov eur

Trnavský samosprávny kraj má záujem čo najefektívnejšie využiť európske zdroje, ktoré budú k dispozícii v programovom období 2021-2027 respektíve v rámci plánu obnovy. V tejto súvislosti inicioval stretnutia so starostami a primátormi po jednotlivých okresoch.

„Podľa kritérií ministerstva regionálneho rozvoja malo naše územie nárok len na 50,7 milióna eur. Po zapnutí vyrovnávacieho mechanizmu to bolo 85,5 milióna eur. S tým sme rázne nesúhlasili a tvrdo sme rokovali na ministerstve, aj na úrovni premiéra. Podarilo sa nám dosiahnuť alokáciu 106,9 milióna eur. Nakoľko narástla aj celková alokácia pre samosprávy, aktuálne čakáme na definitívne určenie alokácie,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý zároveň predsedá rade partnerstva.

Ako dodal, „minulý rok, ako aj v prvých šiestich mesiacoch tohto roka, sme dosiahli najväčšiu dynamiku v čerpaní eurofondov spomedzi všetkých žúp. V tomto trende dobrého čerpania chceme pokračovať, aby sme využili všetky zdroje, ktoré máme ešte teraz k dispozícii. Zároveň sa zodpovedne pripravujeme na čerpanie nových európskych zdrojov, a to v spolupráci s obcami a mestami. Ich efektívne a zmysluplné využitie je totiž obrovskou príležitosťou na ďalšiu modernizáciu Trnavského kraja. Medzi naše strategické priority patrí napĺňanie inovačného potenciálu, adaptácia na zmeny klímy a udržateľný rozvoj dopravnej aj sociálnej infraštruktúry.“

Predmetná alokácia je určená na napĺňanie priorít integrovanej územnej stratégie. O finančnej podpore projektových zámerov bude rozhodovať rada partnerstva, v ktorej piatich komorách majú okrem župy a samospráv zastúpenie aj ministerstvá, sociálno-ekonomickí partneri a občianska spoločnosť. V rámci siedmich tematických pracovných skupín aktuálne prebieha priorizácia doručených projektových zámerov podľa stavu ich pripravenosti. Súbežne sú vytvárané integrované projektové balíčky, ktoré prispejú ku komplexnému rozvoju územia.

V zásobníku sa aktuálne nachádza viac ako 3.200 projektových zámerov v celkovej hodnote 5,5 miliardy eur. V ďalších krokoch sa budú hľadať prostriedky na ich financovanie z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2021-2027, z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Plán obnovy) a iných nástrojov respektíve ich kombinácie.

Dodatočné zdroje pre Trnavský kraj v objeme najmenej 30,9 milióna eur z eurofondov sú v novom programovom období určené pre územie udržateľného mestského rozvoja, ktoré pokrýva krajské mesto a 12 obcí v jeho bezprostrednom okolí.


Skočiť na hlavné menu