Trenčianska radnica zrekonštruuje za 660.000 eur nocľaháreň a denné centrum


Dátum: 02.12.2022

Obrázok k aktualite Trenčianska radnica zrekonštruuje za 660.000 eur nocľaháreň a denné centrum

Sanácia, rekonštrukcia a modernizácia budovy Nocľahárne a Nízkoprahového denného centra na Nešporovej ulici. To je ďalšia mestská investičná akcia, ktorú budeme financovať aj z eurofondov.

Budova nocľahárne je pôvodne z 19. storočia. Jej vnútorná dispozícia a technologické vybavenie sú zastaralé. Napriek viacerým čiastkovým rekonštrukciám je potrebná jej sanácia, rekonštrukcia a modernizácia, aby tu mohli byť naďalej poskytované služby v súčasných štandardoch. Vymenia sa elektrorozvody, kúrenie, rozvody vody, sanita, upravia sa vnútorné priestory, vrátane podkrovia, ktoré sa bude využívať pre nízkoprahové denné centrum. Obnova sa bude dotýkať aj nosných prvkov stavby, podláh, omietok a fasády.

V rámci tejto investičnej akcie však nepôjde len o stavebné práce, ale aj o nákup interiérového vybavenia a zabezpečenie terénnej sociálnej služby zakúpením motorového vozidla.

Rekonštrukcia teda prinesie zlepšenie bytovej situácie klientov sociálnych služieb a zlepšenie zázemia pre poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie v našom meste na ambulantnej báze aj terénnou formou. Vytvoria sa lepšie podmienky na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze. Rekonštrukciou budovy sa zvýši aj kapacita nocľahárne.

 

Aj po modernizácii budovy a jej priestorov bude naďalej pri vstupe do nocľahárne cena symbolická. Vstup do nízkoprahového denného centra je a bude vždy pre klientov zdarma.

Vysúťažený zhotoviteľ – spoločnosť SOAR sk zo Žiliny – si stavbu prevzal a aktuálne rieši demontáž plynomera, odstraňujú pôvodné radiátory, plynový kotol a sanitu, rozvody ústredného kúrenia a podobne. Ja predpoklad, že práce na stavbe sa v zimnom období prerušia a bude sa pokračovať na jar, resp. koncom zimy pri priaznivom počasí.

Všetky práce za takmer 660 tisíc eur, kde sú už započítané i navýšené sumy za stavebný materiál, by mali byť ukončené do 8 mesiacov.

Náš projekt spolufinancuje EÚ v podobe nenávratného finančného príspevku vo výške 470 tisíc eur, zvyšok uhradí mesto zo svojho rozpočtu.

Nocľaháreň i denné centrum sú dočasne presťahované

Pre rekonštrukciu budovy na Nešporovej ulici sú nocľaháreň i nízkoprahové denné centrum so všetkými službami v plnom rozsahu presťahované do časti mestskej budovy na Žabinskej ulici.

Kapacita nocľahárne zostala zachovaná. Aj na dočasne novom mieste je k dispozícii ľuďom, ktorí nemajú podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie. Nocľaháreň je otvorená denne od 19.00 do 7.00 h.

Nízkoprahové denné centrum ponúka dočasne aj na Žabinskej ulici bezpečné zázemie pre ľudí bez domova a tých, ktorí sa ocitnú náhle v núdzi. Pre klientov je otvorené v pondelok, utorok, štvrtok od 9:00 do 15:00 h, v stredu od 9.00 do 16:00 h a v piatok od 9.00 do 14:00 h.

Klienti tu môžu pobudnúť časť dňa a využiť bezplatné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní svojich práv alebo materiálnu pomoc. Poradenstvo v centre pomáha klientom riešiť najmä hľadanie práce, získanie sociálnych dávok a dôchodkov, vhodných zariadení sociálnych služieb, vybavovanie dokladov, riešenie osobného bankrotu, zbavenie sa dlhov, sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti, kontaktovanie sa s rodinou, či vhodné dostupné bývanie.

Klienti v dennom centre môžu absolvovať kompletnú hygienu, strihanie vlasov, holenie, ošetrenie drobných rán a pranie šatstva. Taktiež si tu môžu oddýchnuť, dať si čaj, kávu a polievku alebo sa len tak porozprávať s personálom.

Nocľaháreň i denné centrum sú a budú v prevádzke celoročne, teda aj počas sviatkov.


Skočiť na hlavné menu