Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii


Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád (summity EÚ).
Táto organizácia zastupuje Slovenskú republiku v inštitúciách a orgánoch Európskej únie, obhajuje a presadzuje záujmy Slovenskej republiky pri rokovaniach s Európskou úniou a v rámci Európskej únie, úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými štátnymi orgánmi pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii a pri tvorbe politiky Slovenskej republiky voči Európskej únii. Zároveň spolupracuje s vyslanými delegáciami Slovenskej republiky pri ich rokovaniach s inštitúciami a orgánmi Európskej únie a pri týchto rokovaniach postupuje v súlade s pokynmi vedúceho delegácie, informuje ministerstvá a ostatné štátne orgány Slovenskej republiky o činnosti Európskej únie, podieľa sa na koordinácii medzi štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a inštitúciami a orgánmi Európskej únie, sleduje legislatívny plán Európskej únie, legislatívne a nelegislatívne právne akty.
 
Zároveň udržiava kontakty aj s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom, osobitne so slovenskými poslancami a Európskou komisiou. Je tiež v kontakte so všetkými, koho sa EÚ dotýka. Zahŕňa to slovenské podniky, regióny, lobistov, konzultantov, akademikov a médiá.

Kontakty
Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel
Avenue de Cortenbergh 107
1000 Brussels
Belgicko
 
Telefón
 +32 27436811
Fax
 +32 27436888
 +32 27436889
Mobil
 +32 475531754 (pohotovostný mobil)
 
 
E-mail
           eu.brussels@mzv.sk
Webové sídlo www.mzv.sk/web/szbrusel
 

Skočiť na hlavné menu