SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Zdravotné stredisko na Západe sa za rok zmení na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti


Dátum: 13.11.2021

Obrázok k aktualite SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Zdravotné stredisko na Západe sa za rok zmení na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Spišská Nová Ves čaká obnova budovy zdravotného strediska na sídlisku Západ. Má z neho vzniknúť moderné Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Práce za viac ako 451-tisíc eur bez DPH bude realizovať víťaz verejného obstarávania, ktorým je spišskonovoveská spoločnosť Alkon SV, s. r. o., s ktorou mesto uzatvorilo zmluvu koncom októbra. Rekonštrukcia by mala trvať 12 mesiacov, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Stavebné úpravy sa budú týkať zmeny dispozície, kde sa počíta s centrálnou čakárňou pre pacientov a tiež vytvorením centrálnych hygienických priestorov pre pacientov. Celú budovu čaká aj debarierizácia. „V rámci zabezpečenia vstupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhovaná vstupná rampa, schodisková plošina a samostatné WC pre imobilných,“ uvádza sa v oznámení. Ako v minulosti pre agentúru SITA uviedla vedúca referátu rozvoja mesta mestského úradu Darina Paveleková, súčasťou bude aj zariadenie verejných priestorov a ambulancií materiálno-technickým vybavením v súlade s metodikou CIZS a vybavenie ambulancií, sociálneho poradenstva a spoločných priestorov modernými informačnými a komunikačnými technológiami (IKT), ako je výpočtová technika a moderný vyvolávací systém vo forme e-časenky.

Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky bola vo výške viac ako 626-tisíc eur bez DPH, vysúťažená suma predstavuje podľa vestníka viac ako 451-tisíc eur bez DPH. Samospráva bude projekt financovať z eurofondov, a to z Integrovaného regionálneho operačného programu.

V novozriadenom CIZS by mal mať priestor všeobecný lekár pre dospelých, rovnako aj pre deti a dorast, ďalej lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo, ako aj ďalší špecializovaní lekári. Centrum sa bude týkať spádovej oblasti, ktorá zahŕňa Arnutovce, Danišovce, Harichovce, Iliašovce, Letanovce, Lieskovany, Smižany, Spišskú Novú Ves, Spišské Tomášovce a Tepličku.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu