SOŠAaT v Kežmarku získala dotáciu z IROP na obnovu aj vybavenie


Dátum: 16.08.2022

Obrázok k aktualite SOŠAaT v Kežmarku získala dotáciu z IROP na obnovu aj vybavenie
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická (SOŠAaT) v Kežmarku získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške takmer dvoch miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, pričom hlavnými aktivitami projektu je modernizácia materiálno-technického vybavenia školy a tiež rekonštrukcia hlavnej budovy na ulici Kušnierska brána.

Zo zmluvy vyplýva, že práce by sa mali začať v októbri tohto roka a realizácia jednotlivých aktivít potrvá približne 13 mesiacov. Výška oprávnených nákladov je pritom na úrovni viac ako 2,08 milióna eur. Jedným z hlavných cieľov projektu je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. V súčasnosti školu navštevuje dohromady približne 540 žiakov.

V troch lokalitách SOŠAaT pritom preinvestujú v rámci IROP na stavebné práce a materiálno-technické vybavenie v najbližších rokoch dokopy viac ako 6,5 milióna eur. Riaditeľ školy Stanislav Marhefka ešte v januári uviedol, že rekonštrukcia fasády čaká viac ako storočnú budovu na ulici Kušnierska brána a zároveň sa v areáli pristaví nová časť s kongresovým centrom. "V našom elokovanom pracovisku Pradiareň II. je v pláne preinvestovať 3,2 milióna eur. Vznikne tam mini farma, hangár na odbornú techniku a dielne pre viaceré študijné odbory," priblížil s tým, že v ďalšom areáli v Rakúsoch sa časť budovy školy asanuje a následne sa urobí prístavba i nadstavba.

Kežmarská stredná škola je zameraná najmä na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Rekonštruuje sa v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CuRI) na podporu dobiehajúcich regiónov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu